Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění léčebných výloh

Pojištění léčebných výloh v zahraničí kryje:
  • Nutnou a neodkladnou zdravotní péči
    (nezbytné vyšetření a ošetření, nezbytná hospitalizace, nutná operace, nezbytné léky a prostředky zdravotnické techniky, nutná přeprava do zdravotnického zařízení, nezbytné ošetření, léčení, hospitalizace v souvislosti s těhotenstvím - do 24 týdnů)
  • Neodkladné ošetření zubů
  • Repatriaci pojištěného zpět do ČR
  • Převoz tělesných ostatků
  • Náklady na doprovázející osobu
  • Záchranu pojištěného v tísni
  • Úhradu nákladů na dopravu a ubytování náhradního pracovníka v případě pracovních cest
 
Rozsah limitů pojistného plnění
  Celkový limit pojistného plnění Zdravotní péče celkem Repatriace a převoz Náklady na doprovázející osobu Ošetření zubů
MINI 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 2 000 Kč na jeden den 
max. 10 000 Kč celkem
7 000 Kč
OPTI 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 2 000 Kč na jeden den 
max. 16 000 Kč celkem
10 500 Kč
MAXI 7 500 000 Kč 7 500 000 Kč 7 500 000 Kč 3 000 Kč na jeden den
max. 21 000 Kč celkem
20 000 Kč
MAXI PLUS 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 3 000 Kč na jeden den
max. 30 000 Kč celkem
30 000 Kč