Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti v rámci cestovního pojištění kryje újmy na zdraví či majetku, které můžete způsobit třetím osobám. Vztahuje se také na zapůjčené věci a v rámci pracovních cest i na věci svěřené.

Rozsah limitů pojistného plnění
  MINI OPTI MAXI MAXI PLUS
Újma při ublížení na zdraví nebo při usmrcení 1 500 000 Kč 2 000 000 Kč 3 500 000 Kč 5 000 000 Kč
Újma na majetku 300 000 Kč 500 000 Kč 1 000 000 Kč 1 300 000 Kč
Věci zapůjčené, věci svěřené 0 Kč 0 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč
Náklady na právní zastoupení a obhajobu pojištěného 0 Kč 0 Kč 250 000 Kč 500 000 Kč