Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění zpoždění zavazadel

Pojištění zpoždění zavazadel se sjednává pro případ zpoždění řádně registrovaných zavazadel o více než 5 hodin po vašem příletu.

Poskytneme vám plnění za nákup nezbytně nutných náhradních věcí ve výši prokazatelně doložených nákladů, maximálně však do 5 000 Kč.
 
K vyplacení náhrady je nutné předložit písemné potvrzení o zpoždění zavazadel od dopravce, které vám bude na vyžádání vystaveno.