Naše stránky používají cookies. Rozumím

Diverzita

ČPP v souladu se svou firemní strategií a moderními trendy podporuje rovné pracovní příležitosti a vytváří programy zaměřené na rozvoj zaměstnanců, zaměstnává osoby se zdravotním postižením, umožňuje flexibilní formy práce a usiluje tím o harmonizaci pracovního, rodinného a osobního života svých zaměstnanců. Principem naší personální politiky je otevřenost všem talentům bez ohledu na věk, zdravotní stav, etnicitu, sexuální orientaci nebo gender. Je nám blízký přístup vyrovnávání šancí a usilujeme o co nejvyšší kvalitu života zaměstnanců, o rovnováhu jejich práce, rodinného a osobního života. Od května 2017 jsme signatářem Evropské charty diverzity.
- Pravidelné vzdělávání maminek
Koncem května se v ČPP uskutečnilo již 4. setkání maminek. Desítka zaměstnankyň z celé republiky, které se nyní „na plný úvazek“ věnují svým rodičovským povinnostem, využila nabídky celodenního hlídání dětí a aktivně se vzdělávala v budově karlínské centrály. Na setkání se dozvěděly o novinkách z oblasti pojišťovnictví, legislativy a interního chodu firmy. Kolegové z úseku pojištění vozidel, životního i neživotního pojištění jim poskytli souhrnné informace o produktových novinkách. Účastnice setkání se zabývaly také řešením případové studie a zapojily se do nácviku prezentačních dovedností.

„Velice nám záleží na tom, abychom s kolegyněmi na rodičovské dovolené měli pravidelný kontakt a informovali je o aktuálním dění v oboru i ve firmě a podporovali je v dalším vzdělávání,“ vysvětluje záměr spojený s pravidelným setkáváním ředitelka personálního úseku Marcela Novotná. „Naším společným cílem je udržet maminky v co nejlepší profesní kondici a usnadnit tak jejich návrat do práce po skončení rodičovské dovolené. Zároveň si uvědomujeme, že se nejedná vždy o návrat do našeho týmu,“ upřesňuje Marcela Novotná.

Pravidelné setkávání se zaměstnankyněmi na rodičovské dovolené probíhá v ČPP od roku 2015. Termín i obsah vzdělávacího dne vychází z přání účastnic, která se zjišťují předem prostřednictvím ankety. „Společné setkávání má pozitivní vliv především na psychické naladění maminek po návratu do práce. Nevracejí se do neznámého prostředí a také se rychleji zapracují,“ uvádí koordinátorka vzdělávacích aktivit Adriana Katsichti. „Kolegyně na rodičovské dovolené oceňují zejména odbornou stránku školení, díky které zůstávají profesně v obraze. Jako nadstandardní péči hodnotí mimopražské maminky úhradu cestovného,“ doplňuje Adriana Katsichti. Další ze série setkání se uskuteční v závěru letošního roku.