Naše stránky používají cookies. Rozumím

Diverzita

ČPP v souladu se svou firemní strategií a moderními trendy podporuje rovné pracovní příležitosti a vytváří programy zaměřené na rozvoj zaměstnanců, zaměstnává osoby se zdravotním postižením, umožňuje flexibilní formy práce a usiluje tím o harmonizaci pracovního, rodinného a osobního života svých zaměstnanců. Principem naší personální politiky je otevřenost všem talentům bez ohledu na věk, zdravotní stav, etnicitu, sexuální orientaci nebo gender. Je nám blízký přístup vyrovnávání šancí a usilujeme o co nejvyšší kvalitu života zaměstnanců, o rovnováhu jejich práce, rodinného a osobního života. Od května 2017 jsme signatářem Evropské charty diverzity.
- Pravidelné vzdělávání maminek
Začátkem prosince se uskutečnilo 5. vzdělávací setkání maminek na rodičovské dovolené, které využily nabídky celodenního hlídání dětí a zapojily se do workshopu na karlínské centrále. Všechny osobně přišel pozdravit předseda představenstva Ing. Jaroslav Besperát. Účastnice školení společně probraly produktové novinky a absolvovaly kurs prezentačních dovedností. Maminkám a hlavně dětem udělali radost kolegové z odboru vzdělávání, kteří v převleku Mikuláše, čerta a anděla rozdali mnoho zajímavých dárků.
Pravidelné setkávání se zaměstnankyněmi na rodičovské dovolené probíhá v ČPP od roku 2015. „Naším společným cílem je udržet maminky v co nejlepší profesní kondici a připravené pro návrat ke své původní odbornosti po skončení rodičovské dovolené,“ vysvětlila ředitelka personálního úseku ČPP Marcela Novotná. „Kolegyně na rodičovské dovolené oceňují zejména odbornou stránku školení, díky které zůstávají profesně v obraze. Jako nadstandardní péči hodnotí mimopražské maminky úhradu cestovného,“ doplnila Marcela Novotná. Další ze série workshopů se uskuteční v polovině příštího roku.