Naše stránky používají cookies. Rozumím

Zahájení projektu spolufinancovaného Evropskou unií

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003762

Datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2017

Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2019

Doba trvání v měsících: 24,0

Stručný obsah projektu:

Projekt představuje realizaci dvouletého plánu vzdělávání vybraných zaměstnanců společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Jedná se o proškolení 135 pracovníků sítě poboček žadatele a regionálního ředitelství na vybraných pozicích ve všech mimopražských regionech. Cílem je zvýšení manažerských a měkkých dovedností účastníků za účelem sjednocení úrovně poskytovaných služeb, zvýšení kompetencí zaměstnanců a podpory jejich profesního růstu pro dosažení stability a prosperity společnosti.

Kontaktní osobou projektu je Mgr. Rudolf Rabas, rudolf.rabas@cpp.cz, tel.: 773 195 145