Naše stránky používají cookies. Rozumím

Česká podnikatelská pojišťovna podepsala Evropskou Chartu diverzity

Datum vložení: 17.5.2017

Praha, 17. 5. 2017: Česká podnikatelská pojišťovna patřila v úterý 16. 5. 2017 ke čtyřem novým signatářským firmám Evropské Charty Diverzity. Přední zaměstnavatelé se jejím podpisem hlásí k závazku rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí bez ohledu na věk, vyznání, pohlaví, sexuální orientaci či zdravotní stav. ČPP podepsala Chartu v rámci Evropského dne diverzity, a potvrdila tím spolu s dalšími firmami strategický význam diverzity pro byznys.

Za ČPP Chartu diverzity podepsala její personální ředitelka Marcela Novotná. „Podpisem Charty Diverzity dáváme najevo, že si jako firma vážíme potenciálu svých kolegů i budoucích zaměstnanců. Veřejně tak můžeme deklarovat hodnoty, které jsou důležitou součástí  naší firemní kultury,“ vysvětluje důvody podpisu ČPP Marcela Novotná.

ČPP v souladu se svou firemní strategií a moderními trendy podporuje rovné pracovní příležitosti a vytváří programy zaměřené na rozvoj zaměstnanců, zaměstnává osoby se zdravotním postižením, umožňuje flexibilní formy práce a usiluje tím o harmonizaci pracovního, rodinného a osobního života svých zaměstnanců.

Principem naší personální politiky je otevřenost všem talentům bez ohledu na věk, zdravotní stav, etnicitu, sexuální orientaci nebo gender. Je nám blízký přístup vyrovnávání šancí a usilujeme o co nejvyšší kvalitu života zaměstnanců ČPP,“ doplňuje Marcela Novotná.

Evropský den diverzity

16. května 2017 se uskutečnil již druhý Evropský den diverzity v ČR. Akci zahájil ministr Jan Chvojka, podle kterého je zapojení zaměstnavatelů do prosazování diverzity a inkluze klíčové. O vlastní zkušenosti s nevědomými předsudky se podělil stand-up komik Tigran Hovakimyan. Otázce jak úspěšně řešit inkluzi a diverzitu na pracovištích se věnovala Eva Dohnalová s Elenou Tulupovou z organizace InBáze. Czeslaw Walek, předseda Prague Pride, zdůraznil, že není cílem chtít pro menšiny něco zvláštního, ale úplně postačí rovný přístup. Redaktorka Českého rozhlasu, Iveta Demeterová, upozornila na specifický vztah Čechů k romské komunitě. Akci k Evropskému dni diverzity uzavřel panel o žensko-mužské „bublině“ na pracovišti, který se zaměřil na genderové aspekty tématu rovných příležitostí a otevřenosti pracovního prostředí.

 

Zobrazit všechny novinky