Naše stránky používají cookies. Rozumím

ČPP připisuje klientům podíly na zisku na smlouvách životního pojištění

Datum vložení: 2.7.2019

Praha, 1. července 2019 – Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále „ČPP“) dosáhla za rok 2018 zhodnocení ve výši 3 % u kapitálových produktů a v garantovaném fondu* v rámci produktů investičního životního pojištění dokonce zhodnocení ve výši 4 %.

Svým klientům, kteří mají uzavřenou smlouvu životního pojištění s běžně placeným pojistným, ČPP připisuje za rok 2018 ke kapitálové hodnotě pojištění zhodnocení ve výši 3 %. V porovnání s výší úroků dosahovaných např. u bankovních vkladů je dosahované procentuální zhodnocení stále vyšší. ČPP připisuje svým klientům zhodnocení z podílu na výnosech pojišťovny i v rámci produktů investičního životního pojištění. Klientům, kteří své finance investovali v garantovaném fondu*, ČPP připsala za rok 2018 zhodnocení ve výši 4 %.

„Máme dobře nastavený proces inovací a zdokonalujeme naše produkty životního pojištění pravidelně každý rok. Životní pojištění by mělo v první řadě krýt rizika, která přináší každodenní život. Kromě toho ale umí i akumulovat finanční prostředky klienta na pozdější dobu i čerpat daňové výhody,“ uvedl ředitel úseku životního pojištění Marek Woitsch. „ČPP má na trhu pověst renomovaného a spolehlivého partnera, což potvrzuje řada ocenění nejen od veřejnosti, ale i od odborníků,“ doplnil Woitsch.

V životním pojištění ČPP meziročně rostla v roce 2018 o 11,4 %, zatímco trh zůstal prakticky na nule. V důležitém segmentu běžně placeného pojistného dokázala růst dokonce o 11,6 %, násobně tak v růstu překračuje celý trh již několik let po sobě. Počet pojistných smluv v portfoliu eviduje ČPP téměř 250 tisíc. Nejprodávanějšími produkty jsou investiční životní pojištění EVOLUCE PLUS pro dospělé a Štístko pro děti.

„Náš produkt investičního životního pojištění EVOLUCE PLUS odpovídá současným trendům na trhu v oblasti životního pojištění. Jeho výhodou je kupříkladu vstupní věk u vybraných rizik až do 70 let. Produkt může být nastaven jako rizikový, nabídka připojištění je značně široká a kryje různé životní situace. Zároveň je však produkt vhodný i pro ty klienty, kteří chtějí a pravidelně zhodnocovat své finanční prostředky,“ uzavírá Woitsch.

* Netýká se garantovaného fondu pro platbu zaměstnavatelem

Zobrazit všechny novinky