Naše stránky používají cookies. Rozumím

Informace o přesunu podílových jednotek z Garantovaného dluhopisu MAXIMUM do fondu Garantovaný fond

Datum vložení: 18.10.2017

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen „ČPP“) tímto informuje své klienty, kteří mají sjednaný produkt Výběrové životní pojištění Maximum, Maximum Plus a Investiční životní pojištění Evropská Jistota s využitím investování pojistného do fondu SoGe - Garantovaný dluhopis MAXIMUM (dále jen „Dluhopis SoGe“), o přesunu podílových jednotek, které jsou drženy v Dluhopisu SoGe do jiného fondu, a to do Garantovaného fondu.

Dluhopis SoGe je splatný v roce 2018, nicméně již teď jsou podkladová aktiva Dluhopisu SoGe vyčerpána a je tedy nutné dluhopis s předstihem několika měsíců vyřadit z naší nabídky.

K přesunu podílových jednotek, jež jsou drženy v Dluhopisu SoGe, dojde nejpozději do 31. 12. 2017. V souvislosti s přesunem ČPP změní i alokační poměr pro budoucí platby pojistného.

Na část pojistného alokovanou do jiných fondů či portfolií a i na podílové jednotky, které jsou drženy v jiných fondech či portfoliích, se uvedená změna nevztahuje.

Dluhopis SoGe obsahuje garanci návratnosti 100 % vloženého kapitálu. Garantovaný fond je investiční nástroj s obdobnou strategií investování. Přesunem podílových jednotek do Garantovaného fondu je zabezpečeno kladné zhodnocování ceny podílových jednotek.

Garantovaný fond je vnitřním fondem pojišťovny a přehledné informace o jeho zhodnocení naleznete na webové stránce pojistitele www.cpp.cz: Naše produkty → Životní a úrazové pojištění → Investiční životní pojištění → Investování → Zhodnocení garantovaného fondu

Více informací o investičních možnostech Vašeho pojistného produktu najdete na webové stránce pojistitele www.cpp.cz: Naše produkty → Životní a úrazové pojištění → Investiční životní pojištění → Investování → Investiční strategie, výnosnost fondů a portfolií → Zvolte svůj produkt → Aktuální nabídka fondů a portfolií

Ze strany klientů není nutná žádná další akce. Hodnota podílového účtu zůstane při přesunu zachována. Veškeré náklady na přesun podílových jednotek hradí pojistitel.

Důležité informace o investování, alokaci pojistného a dalších možnostech v rámci Vašeho pojistného produktu naleznete v pojistných podmínkách, kterými se řídí Vaše smlouva. Tyto jsou k dispozici na stránkách pojistitele www.cpp.cz, a to pod záložkou „Životní a úrazové pojištění“, pod odkazem „Důležité dokumenty k Vaší pojistné smlouvě“. 

Zobrazit všechny novinky