Naše stránky používají cookies. Rozumím

Informace pro klienty AZUR REIZEN s.r.o. a Maxi Reisen s.r.o.

Datum vložení: 11.9.2017

Vážení klienti, ke dni 11. 9. 2017 vyhlásily cestovní kanceláře AZUR REIZEN s.r.o. (IČ: 251 10 942) a Maxi Reisen s.r.o. (IČ: 610 54 143) úpadek.

Cestovní kanceláře jsou pojištěny u ČPP. V souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. pojišťovna poskytne pojistné plnění v těchto případech:

1) cestovní kancelář Vám neposkytla dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, je-li tato doprava součástí zájezdu;

2) cestovní kancelář Vám nevrátila zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě, že se zájezd neuskutečnil;

3) cestovní kancelář Vám nevrátila rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

Pokud jste v zahraničí a dojde-li ke skutečnosti uvedené v bodě 1), kontaktujte prosím asistenční službu Global Assistnace, a.s. na telefonním čísle +420 266 799 788. Postupujte podle pokynů a asistenční služba Vám pomůže s návratem do ČR.

Dojde-li ke skutečnostem, které jsou uvedeny v bod 2) a 3) oznamte pojistnou událost nejpozději do 2 měsíců od data úpadku CK pojišťovně. Vyplněný formulář „Oznámení o škodné události“ zasílejte na korespondenční nebo elektronickou adresu: olpumo@cpp.cz.  K formuláři prosím přiložte kopii smlouvy o zájezdu a doklad o zaplacení.

Více informací a formulář pro nahlášení škodné události je ke stažení na:

www.cpp.cz / Řešení škod / Pojištění úpadku cestovní kanceláře

Zobrazit všechny novinky