Naše stránky používají cookies. Rozumím

Informace pro klienty BROUK servis s.r.o. (doplnění)

Datum vložení: 19.3.2019

Vážení klienti,

předpokladem pro poskytnutí plnění z povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře je pravomocné rozhodnutí věcně a místně příslušného soudu o zjištění úpadku vydané podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Insolvenční návrh byl Krajským soudem v Ústí nad Labem i Vrchním soudem v Praze odmítnut. Úpadek pojištěného tedy nebyl zjištěn.

Vzhledem k výše uvedenému, tj. že úpadek pojištěného nebyl příslušným soudem zjištěn, pojistitel nemůže poskytnout pojistné plnění.

Děkujeme za pochopení

Zobrazit všechny novinky