Naše stránky používají cookies. Rozumím

Informace pro klienty BROUK servis s.r.o. (doplnění)

Datum vložení: 2.8.2018

Pojistitel v současné době zpracovává vznesené nároky klientů CK BROUK servis s.r.o., a čeká až Krajský soud v Ústí nad Labem vydá usnesení, kterým bude rozhodnuto v otázce úpadku společnosti BROUK servis s.r.o.

Vážení klienti,

ke dni 7. 6. 2018 vyhlásila cestovní kancelář BROUK servis s.r.o. (IČ: 254 31 021) neschopnost hradit své závazky vůči svým klientům.

Cestovní kancelář je pojištěna u ČPP. V souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. pojišťovna poskytne pojistné plnění v případě, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:

1) neposkytla dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, je-li tato doprava součástí zájezdu;

2) nevrátila zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě, že se zájezd neuskutečnil;

3) nevrátila rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

Pokud jste v zahraničí a dojde ke skutečnosti uvedené v bodě 1), tak kontaktujte asistenční službu Global Assistance, a.s. na telefonním čísle +420 266 799 788.

Dojde-li ke skutečnostem, které jsou uvedeny v bodech 2) a 3), oznamte pojistnou událost nejpozději do 2 měsíců od data úpadku CK pojišťovně. Vyplněný formulář „Oznámení o škodné události“ zasílejte na korespondenční nebo emailovou adresu. K oznámení zároveň přiložte kopii Smlouvy o zájezdu a doklad o zaplacení.

Více informací a formulář ke stažení na www.cpp.cz.

Korespondenční adresa:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Odbor likvidací pojistných událostí neživotního pojištění
Pobřežní 665/23
186 00 Praha 8

E-mail:

olpumo@cpp.cz

Zobrazit všechny novinky