Naše stránky používají cookies. Rozumím

Informace pro klienty k cestovnímu pojištění v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19

Datum vložení: 27.2.2020

I. Pojištění léčebných výloh
a) V případě, že se pojištěný i přes varování vydané MZV ČR https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html vydá do oblasti označené MZV ČR jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, viz ustanovení čl. 12 Obecné výluky z pojištění odst. 2 písm. a) a následně čl. 16 Výklad pojmů odst. 7 Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění, je úhrada léčebných výloh vyloučena.
b) Pokud pojištěný v oblasti se zvýšeným bezpečnostním rizikem pobýval již před vyhlášeným stupněm rizika, pojištění by se na něj vztahovalo a pojistné plnění by bylo poskytnuto.
c) Pokud by pojištěný byl nakažen v oblasti, která není MZV ČR vyhlášena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, pojištění by se na něj vztahovalo a pojistné plnění by bylo poskytnuto.
d) Pro případy b) a c) výše, kdy by byl pojištěný zařazen do karantény, a v této době jeho cestovní pojištění skončilo, se pojištěnému cestovní pojištění na adekvátní dobu, (např. po dobu vyhlášené či trvající karantény v cílové oblasti), automaticky zdarma prodlužuje. Pobyt v karanténě, například v hotelu, není předmětem pojištění (vyšší moc). Asistenční služba pojistitele však může klientům pomoci přebukovat letenky na jiný termín apod.
Ve všech výše uvedených situacích, je nutné kontaktovat asistenční službu pojistitele Global Assistance. V případech, kdy dojde k pojistné události, je třeba předložit doklad o nařízené karanténě, hospitalizaci apod.

II. Pojištění Storna
Z pojištění storna nelze pojistné plnění poskytnout, jelikož výskyt epidemie není předmětem tohoto pojištění.

III. Pojištění nevyužité dovolené
Z pojištění nevyužité dovolené nelze pojistné plnění poskytnout, jelikož výskyt epidemie není předmětem tohoto pojištění.

IV. Výpověď pojistné smlouvy – vrácení pojistného
V případech, kdy klient ČPP v zájmu prevence do oblastí se zvýšeným rizikem nevycestuje, bude na základě výpovědi pojistné smlouvy klientem proplaceno pojistné v celkové výši.

Zobrazit všechny novinky