Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění domácnosti DOMEX

Pojištění domácnosti ochrání vybavení vašeho bytu či domu proti všem důležitým rizikům. S naší pomocí získáte pocit bezpečí, který vám může dát jedině váš domov.

-

Co vám pojistíme?

 
Pojištění domácnosti vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ poškození, zničení nebo odcizení veškerých movitých věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k uspokojování potřeb jejich členů.
 
Pojištění se mimo jiné vztahuje na poškození, zničení nebo odcizení:
 • elektroniky a elektrospotřebičů
 • nábytku vč. kuchyňských linek
 • skel, sklokeramických varných desek
 • podlahových krytin (koberce, plovoucí podlahy atd.)
 • ošacení a obuvi
 • bytového textilu (závěsy, záclony, přehozy, ručníky atd.)
 • sportovních, rybářských a loveckých potřeb, jízdních kol, malých plavidel
 • dětských kočárků, invalidních vozíků, zdravotních pomůcek
 • domácí dílny a hobby
 • zahradní techniky, zahradního nábytku, náčiní a nářadí
 • osvětlovacích těles
 • peněz na hotovosti, cenností a cenin
 • potravin uložených v chladicím zařízení
 • domácího a drobného zvířectva
 • věcí sběratelského zájmu
 • osobních dokladů
 • cizích věcí k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání (služební notebook, mobilní telefon)
 
-

Kde máte svůj majetek pojištěn?

 
Pojištění se vztahuje na věci, které jsou ve vašem bytě či domě. Na jakékoli místo na území České republiky se pojištění vztahuje v případě, kdy byl pojistnou událost poškozen, zničen, odcizen nebo ztracen:
 • dětský kočárek
 • invalidní vozík
 • zdravotnická pomůcka
 • věci osobní potřeby, odložené na místě k tomu určeném nebo obvyklém (například ubytovací či sportovní zařízení)
 
Pojištění se vztahuje také na věci umístěné ve společných prostorách domu - chodby, schodiště, sušárny, sklep apod.
 
-

Varianty rozsahu pojištění

 
Nabízíme dvě varianty rozsahu pojištění s ohledem na šíři pojištěných rizik. Díky možnosti připojištění dalších rizik můžete pojištění přizpůsobit vlastním potřebám.
 
Rizika Základní varianta Rozšířená varianta
Úmyslné poškození/zničení lze připojistit lze připojistit
Odcizení věcí krádeží nebo loupeží lze připojistit lze připojistit
Povodeň, záplava - ano
Mráz na vodovodním a topném systému - ano
Náraz vozidla - ano
Únik kapaliny z technického zařízení - ano
Kouř - ano
Aerodynamický třesk - ano
Tíha sněhu a námrazy - ano
Pád stromů, stožárů - ano
Zemětřesení - ano
Sesuv nebo zřícení sněhových lavin - ano
Zřícení skal nebo zemin - ano
Sesuv půdy - ano
Krupobití ano ano
Vichřice ano ano
Pád letadla ano ano
Přímý úder blesku ano ano
Výbuch ano ano
Požár ano ano
Atmosférické srážky - ano
Zpětné vystoupení vody z odpadního potrubí - ano
Poškození nebo zničení elektrospotřebičů a elektroniky přepětím a zkratem - ano
Poškození nebo zničení skel z jiných příčin - ano
Poškození nebo zničení obsahu chladicího zařízení - ano
 
-

Asistenční služba

 
S pojištěním domácnosti získáváte možnost zdarma využít asistenční službu, která vám poskytne okamžitou pomoc v nesnázích, například se zprostředkováním služeb elektrikářů, zámečníků a dalších profesí.
-

Celkový rozsah asistenčních služeb

 
Asistenční služba je našim klientům k dispozici v případě havárie nebo poruchy domácích spotřebičů či jiné naléhavé situace a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Vždy pro dvě pojistné události ročně.
 
Základní služba Domácí asistence je pro naše klienty zdarma, služba Domácí asistence PLUS je poskytována za příplatek.
 
 Rozsah služby DOMÁCÍ ASISTENCE PLUS
Zprostředkování služeb odborníka* zdarma
Příjezd a odjezd odborníka* na místo události  zdarma
Práce odborníka* spojené s odstraňováním poruchy zdarma
Uvedení domácnosti do původního stavu po zásahu řemeslníka zdarma
Úhrada nákladů na jednu asistovanou událost max. 2 500 Kč
* elektrikář, instalatér, plynař, pokrývač, sklenář, topenář, zámečník
 
 
-

Právní asistenční služba

 
Díky této službě získáte právní jistotu v případech, kdy budete cítit zásah do svých práv. Právní asistenční službu si můžete sjednat ve dvou variantách.
-

Celkový rozsah právních asistenčních služeb

 
Právní asistenční služba je pro naše klienty k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce a vztahuje se na následující oblasti:
 • náhrada škody – uplatnění oprávněných nároků pojištěné osoby na náhradu škody vzniklé na zdraví a na věci nebo náhrada jiné majetkové škody vůči třetí osobě, která za způsobenou škodu odpovídá na základě ustanovení obecně závazných občanskoprávních předpisů o mimosmluvní odpovědnosti za škodu;
 • vlastnické a nájemní právo – ochrana oprávněných právních zájmů pojištěné osoby v případech neoprávněného zásahu třetí osoby do vlastnických práv pojištěné osoby k nemovitosti nebo porušením povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o nájmu nemovitosti specifikované v pojistné smlouvě;
 • sousedské právo – ochrana oprávněných zájmů pojištěné osoby v sousedských sporech soukromoprávního charakteru souvisejících s nemovitostí specifikovanou v pojistné smlouvě.
 
Rozsah poskytovaných služeb
Základní právní asistence
Klienti mohou využít právní konzultaci po telefonu ve výše uvedených oblastech. Tato služba je k dispozici ročně pro dvě pojistné události.
 
Právní asistence plus
Mimo možnosti právní konzultace po telefonu  (v rozsahu Základní právní asistence) umožňuje tato služba zprostředkování právního zastoupení advokátem a úhradu nákladů tohoto zastoupení ve výše uvedených oblastech. Úhrada právního zastoupení je poskytována pro jednu pojistnou událost v pojistném roce a její výše je limitována částkou 10 000 Kč.
 
 
-

VÝHODY pojištění

 
 • Pojišťujeme v nových cenách - tedy v cenách, za které lze poškozenou věc znovu pořídit.
 • Pojištění obou domácností - v případě stěhování máte pojištěny věci v obou domácnostech ještě 30 dní.
 • Princip stavebnice – sestavíme pojištění na míru potřebám klienta.
 • Máte na výběr ze čtyř spoluúčastí – 500 Kč, 1 000 Kč, 5 000 Kč a 10 000 Kč. Tato volba výrazně ovlivňuje výši pojistného, ale také výši částky, kterou se v případě pojistné události spolupodílíte.
 • Na jedné smlouvě máte možnost uzavřít více pojištění.
 
-

SLEVY

 
 • Bonus za bezeškodní průběh až 30 %
 • Sleva za věrnost ČPP až 20 %
 • Sleva za spoluúčast až 15 %
 • Sleva za propojištěnost až 13 %
 • Sleva za zabezpečení domácnosti až 10 %
 • Sleva při ročním placení pojistného 6 %