Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění odpovědnosti z držby a provozu bytového domu

-

Popis produktu

mapa poboček
 
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou v souvislosti s držbou a provozem bytového domu.
Spolupojištěné jsou také osoby, kterým pojištěný svěřil údržbu chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovité věci, osoby pověřené stavebním dozorem a osoby vypomáhající při výstavbě.
 
Varianty rozsahu pojištění a limity plnění
 
Kategorie limitů pojistného plnění
  majetková újma újma při ublížení na zdraví a při usmrcení
I. 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč
II. 2 000 000 Kč 4 000 000 Kč
III. 3 000 000 Kč 6 000 000 Kč
IV. 4 000 000 Kč 8 000 000 Kč
V. 5 000 000 Kč 10 000 000 Kč
VI. 6 000 000 Kč 12 000 000 Kč
 
  • pojištění je platné na území České republiky
  • pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000 Kč