Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění občana v běžném občanském životě

Pokryjeme vám újmy, které způsobíte třetí osobě v souvislosti s držbou nemovité věci, vedením domácnosti, provozem jejího zařízení, při zábavě, rekreačním sportu, jako vlastník nebo opatrovatel drobného domácího zvířete nebo jako vlastník nebo provozovatel vybraného malého plavidla. A nejen to.

Pojištění odpovědnosti nechrání pouze vás, ale také členy vaší společné domácnosti (manžel/manželka, druh/družka, osoby příbuzné v linii přímé, děti nevlastní do 26 let).
 
Varianty rozsahu pojištění a limity plnění
 
  majetková újma újma při ublížení na zdraví a při usmrcení roční pojistné
I. 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 632 Kč
II. 2 000 000 Kč 4 000 000 Kč 1 265 Kč
III. 3 000 000 Kč 6 000 000 Kč 1 897 Kč
IV.* 4 000 000 Kč 8 000 000 Kč 1 495 Kč
V.* 5 000 000 Kč 10 000 000 Kč 1 905 Kč
VI.* 6 000 000 Kč 12 000 000 Kč 2 537 Kč
VII.* 10 000 000 Kč 15 000 000 Kč 3 736 Kč
VIII.* 15 000 000 Kč 20 000 000 Kč 5 383 Kč
* Uvedené limity plnění jsou se spoluúčastí 10 000 Kč a nelze je sjednat prostřednictvím online sjednání.
Další informace o pojištění
 
  • pojištění vás chrání na území České republiky, dále také při přechodném pobytu v kterémkoliv evropském státě (geografické hledisko)
  • pojištění se sjednává bez spoluúčasti
  • můžete získat slevu až 20 % za věrnost ČPP
 
Připojištění
 
Aby pojištění maximálně odpovídalo vašim potřebám, můžete si vybrat ze tří následujících připojištění. Tyto produkty lze sjednat pouze s pojištěním odpovědnosti občana v běžném občanském životě.
 
-

Vlastník nebo opatrovatel zvířete

mapa poboček sjednat online
 
Co vám pojistíme?
 
Připojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou zvířetem, za kterou odpovídá jako vlastník nebo opatrovatel.
 
Pojistná ochrana zahrnuje také újmu, kterou zvířata způsobila při pastvě na loukách, stromech, zahradních, polních a lesních kulturách. Zvířetem se rozumí hospodářská, exotická a divoká zvířata. Pojištění se nevztahuje na zvířata chovaná k výdělečným účelům.
 
Kdo je tímto produktem pojištěn?
 
Připojištění se nevztahuje pouze na vlastníka zvířete, spolupojištěným je také opatrovatel zvířete, kterému vlastník svěřil zvíře k opatrování.
 
Varianty rozsahu připojištění a limity plnění
 
Kategorie limitů pojistného plnění
  majetková újma újma při ublížení na zdraví a při usmrcení
I. 250 000 Kč 500 000 Kč
II. 500 000 Kč 1 000 000 Kč
III. 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč
 
  • připojištění se sjednává bez spoluúčasti
 
-

Vlastník, provozovatel malého plavidla

pobočky sjednat online
 
Co vám pojistíme?
 
Připojištění se vztahuje na pojištění malého plavidla, které podléhá evidenci v plavebním rejstříku Státní plavební správy, a které nepodlého povinnosti uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem plavidla.
 
Připojištění se vztahuje také na osobu, které pojištěný svěřil plavidlo k řízení. Pojištění se nevztahuje na plavidla určená k výdělečným účelům.
 
Varianty rozsahu připojištění a limity plnění
 
  majetková újma újma při ublížení na zdraví a při usmrcení
I. 250 000 Kč 500 000 Kč
II. 500 000 Kč 1 000 000 Kč
III. 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč
 
  • připojištění se vztahuje na vnitrozemské vodní cesty na území ČR, lze ho však rozšířit i na újmy způsobené ve vnitrozemských vodách
  • připojištění se sjednává se spoluúčastí 5 000 Kč
 
 
Co vám pojistíme?
 
Připojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou provozem radiem řízených modelů. Předmětem pojištění jsou automobilové, letecké a železniční modely. Pojištění lze sjednat pouze po předložení dokladu o členství v příslušném modelářském klubu.
 
Varianty rozsahu připojištění a limity plnění
 
  majetková újma újma při ublížení na zdraví a při usmrcení
I. 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč
II. 2 000 000 Kč 4 000 000 Kč
 
  • připojištění je platné na území České republiky
  • připojištění se sjednává se spoluúčastí 5 000 Kč