Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou při výkonu práva myslivosti na základě příslušných oprávnění. Pojištění se dále vztahuje také na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou loveckým psem nebo cvičeným dravcem, uvedeným v pojistné smlouvě. Pojištění navíc kryje újmu způsobenou loveckým psem i mimo výkon práva myslivosti.

 
Pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti sjednáte s následujícími limity plnění:
 
Pojistné nebezpečí Limit pojistného plnění
majetková újma 1 000 000 Kč
újma na zdraví a při usmrcení 20 000 000 Kč
 
  • pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000 Kč
  • můžete získat slevu až 20 % za věrnost ČPP