Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání

Pojištění zaměstnance při výkonu povolání se vztahuje na obecnou odpovědnost za újmu, kterou způsobíte zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Tedy újmu, za kterou odpovídáte podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného tuzemského předpisu. Výše zaměstnavatelem požadované náhrady újmy může dosáhnout až čtyřapůlnásobku vašeho průměrného měsíčního platu. S naším pojištěním tomu můžete snadno předejít.

-

Popis produktu

mapa poboček
 
Pojistná ochrana zahrnuje odpovědnost za újmu na jmění včetně následné finančí újmy z toho vyplývající, čistou finanční újmu (10 %) a újmu při ublížení na zdraví a usmrcení včetně následné finanční újmy z toho vyplývající. Pojištění se vztahuje i na újmu na věci svěřené, která vznikla jejím poškozením nebo zničením.
 
Limity plnění dle zvolené kategorie
 
Rozlišujeme 3 kategorie povolání:
  • skupina A1 - zaměstnanci, kteří jako své povolání vykonávají řidiče vozidel a kolejových vozidel
  • skupina A2 - zaměstnanci, kteří vedle svého povolání též řídí vozidlo nebo kolejové vozidlo zaměstnavatele
  • skupina B - ostatní profese
 
Varianty rozsahu pojištění a limity plnění
 
Kategorie limitů pojistného plnění
I. 60 000 Kč
II. 100 000 Kč
III. 150 000 Kč
IV. 200 000 Kč
 
  • v pojistné smlouvě lze ujednat platnost pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou i mimo území České republiky
  • spoluúčast na pojistném plnění je pro skupinu B 5 000 Kč, pro skupinu A1 a A2 je spoluúčast 30 %, minimálně však 5 000 Kč
  • u tohoto pojištění můžete získat slevu za věrnost až 20 %