Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění stavby DOMEX

Chraňte s námi svůj domov. Pojištění stavby můžete sjednat buď jako samostatné pojištění nebo společně s pojištěním vaší domácnosti či pojištěním odpovědnosti na jedné smlouvě.

-

Co vám pojistíme?

 
Pojištění stavby se vztahuje na:
 • stavby, jejich součásti a příslušenství včetně případného spoluvlastnického podílu
 • stavby ve výstavbě včetně jejich stavebních součástí a příslušenství
 • stavební materiál a výrobky sloužící k opravám, výstavbě či rekonstrukci pojištěné stavby
 • prostředky protipožární ochrany
 • elektromotory a elektronická zařízení zabudované do pojištěné stavby a sloužící jejímu provozu
 • veškeré vedlejší stavby a drobné stavby včetně jejich stavebních součástí a příslušenství (např. garáže, bazény, oplocení, opěrné zdi, stodoly, studny, septiky, plynové zásobníky, kůlny, fotovoltaické elektrárny aj.)
 
Pojistit je také možné:
 • stavby nově zahajované, rozestavěné nebo rekonstruované včetně stavebních součástí, stavebního materiálu a stavebních mechanismů, stavebního nářadí a dočasných objektů zařízení stanoviště; a to dokonce s jednorázovou slevou ve výši 30 % z ročního pojistného
 
Doplňkové pojištění navíc umožňuje pojistit:
 • zahradní architekturu
 • náhradu ztráty vody
 
-

Varianty rozsahu pojištění

 
Nabízíme dvě varianty rozsahu pojištění s ohledem na šíři pojištěných rizik. Díky možnosti připojištění dalších rizik můžete pojištění přizpůsobit vlastním potřebám.
 
Rizika Základní varianta Rozšířená varianta
Úmyslné poškození/zničení lze připojistit lze připojistit
Odcizení věcí krádeží nebo loupeží lze připojistit lze připojistit
Povodeň, záplava - ano
Mráz na vodovodním a topném systému - ano
Náraz vozidla - ano
Únik kapaliny z technického zařízení - ano
Kouř - ano
Aerodynamický třesk - ano
Tíha sněhu a námrazy - ano
Pád stromů, stožárů - ano
Zemětřesení - ano
Sesuv nebo zřícení sněhových lavin - ano
Zřícení skal nebo zemin - ano
Sesuv půdy - ano
Krupobití ano ano
Vichřice ano ano
Pád letadla ano ano
Přímý úder blesku ano ano
Výbuch ano ano
Požár ano ano
Zpětné vystoupení vody z odpodního potrubí - ano
Poškození nebo zničení elektromotorů a elektronických zařízení přepětím a zkratem - ano
Poškození nebo zničení skel z jiných příčin - ano
Poškození, zničení pojištěné stavby živočišnými škůdci - ano
Náhrada ztráty vody lze připojistit lze připojistit
Pojištění zahradní architektury lze připojistit lze připojistit
 
-

Asistenční služba

 
S pojištěním stavby získáváte možnost zdarma využít asistenční službu, která vám poskytne okamžitou pomoc v nesnázích, například se zprostředkováním služeb elektrikářů, zámečníků a dalších profesí.
-

Celkový rozsah asistenčních služeb

 
Asistenční služba je našim klientům k dispozici v případě havárie nebo poruchy domácích spotřebičů či jiné naléhavé situace a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Vždy pro dvě pojistné události ročně.
 
Základní služba Domácí asistence je pro naše klienty zdarma, služba Domácí asistence PLUS je poskytována za příplatek.
 
 Rozsah služby DOMÁCÍ ASISTENCE
Zprostředkování služeb odborníka* zdarma
 
 Rozsah služby DOMÁCÍ ASISTENCE PLUS
Zprostředkování služeb odborníka* zdarma
Příjezd a odjezd odborníka* na místo události  zdarma
Práce odborníka* spojené s odstraňováním poruchy zdarma
Uvedení domácnosti do původního stavu po zásahu řemeslníka zdarma
Úhrada nákladů na jednu asistovanou událost max. 2 500 Kč
* elektrikář, instalatér, plynař, pokrývač, sklenář, topenář, zámečník
 
 
-

Právní asistenční služba

 
Díky této službě získáte právní jistotu v případech, kdy budete cítit zásah do svých práv. Právní asistenční službu si můžete sjednat ve dvou variantách.
-

Celkový rozsah právních asistenčních služeb

 
Právní asistenční služba je pro naše klienty k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce a vztahuje se na následující oblasti:
 • náhrada škody – uplatnění oprávněných nároků pojištěné osoby na náhradu škody vzniklé na zdraví a na věci nebo náhrada jiné majetkové škody vůči třetí osobě, která za způsobenou škodu odpovídá na základě ustanovení obecně závazných občanskoprávních předpisů o mimosmluvní odpovědnosti za škodu;
 • vlastnické a nájemní právo – ochrana oprávněných právních zájmů pojištěné osoby v případech neoprávněného zásahu třetí osoby do vlastnických práv pojištěné osoby k nemovitosti nebo porušením povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o nájmu nemovitosti specifikované v pojistné smlouvě;
 • sousedské právo – ochrana oprávněných zájmů pojištěné osoby v sousedských sporech soukromoprávního charakteru souvisejících s nemovitostí specifikovanou v pojistné smlouvě.
 
Rozsah poskytovaných služeb
Základní právní asistence
Klienti mohou využít právní konzultaci po telefonu ve výše uvedených oblastech. Tato služba je k dispozici ročně pro dvě pojistné události.
 
Právní asistence plus
Mimo možnosti právní konzultace po telefonu  (v rozsahu Základní právní asistence) umožňuje tato služba zprostředkování právního zastoupení advokátem a úhradu nákladů tohoto zastoupení ve výše uvedených oblastech. Úhrada právního zastoupení je poskytována pro jednu pojistnou událost v pojistném roce a její výše je limitována částkou 10 000 Kč.
 
 
-

VÝHODY pojištění

 
 • Pojišťujeme v nových cenách - tedy v cenách, za které lze poškozenou věc znovu pořídit.
 • Princip stavebnice – sestavíme pojištění na míru potřebám klienta.
 • Máte na výběr ze čtyř spoluúčastí – 500 Kč, 1 000 Kč, 5 000 Kč a 10 000 Kč. Tato volba výrazně ovlivňuje výši pojistného, ale také výši částky, kterou se v případě pojistné události spolupodílíte.
 • Na jedné smlouvě máte možnost uzavřít více pojištění.
 
-

SLEVY

 
 • Jednorázová sleva 30 % z ročního pojistného, je-li stavba ve výstavbě nebo v rekonstrukci
 • Bonus za bezeškodní průběh až 30 %
 • Sleva za věrnost ČPP až 20 %
 • Sleva za spoluúčast až 15 %
 • Sleva za propojištěnost až 13 %
 • Sleva při ročním placení pojistného 6 %