Naše stránky používají cookies. Rozumím

Investiční životní pojištění ŠTÍSTKO

Pojistěte své děti pro případ úrazu, závažného onemocnění a mnoha dalších rizik. Díky možnostem zhodnocení vložených prostředků navíc svým dětem usnadníte vstup do dospělosti.

- Popis produktu
 
Investiční životní pojištění ŠTÍSTKO je určeno pro vaše děti, kterým chcete zajistit a usnadnit vstup do „dospěláckého“ života. Zároveň máte možnost volby rozsahu pojištění ze široké škály pojistitelných rizik. Pojistit lze jednu nezletilou osobu jako hlavní, připojistit druhou popřípadě ještě třetí dospělou osobu na vybraná rizika, která jsou cíleně volena s ohledem na zajištění prvního pojištěného dítěte.
V oblasti investování produkt nabízí alokaci pojistného buď do Portfolia životního cyklu nebo umožňuje individuální alokaci do jednotlivých investičních titulů z nabídky pojistitele (včetně garantovaného fondu).
Produkt umožňuje v průběhu pojištění reagovat na pohyby cen jednotlivých instrumentů na finančních trzích a měnit výši a umístění placeného pojistného. Tato možnost velkou měrou rozhoduje o míře zhodnocení tj. o částce pojistného plnění při dožití.
Pojistné za sjednaná riziková pojištění a veškeré správní náklady jsou z účtu strhávány formou poplatků. Přehled poplatků a parametrů produktu je dostupný na všech obchodních místech pojistitele.
 
+ VÝHODY POJIŠTĚNÍ
+ Investování
+ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY