Naše stránky používají cookies. Rozumím

Kapitálové životní pojištění

Získejte jistotu pro sebe i své blízké. Navíc s dlouhodobým a pravidelným zhodnocováním finančních prostředků.

- Výnosy dosažené ČPP v posledních letech
 
rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Celkové zhodnocení v % připisované ke kapitálové hodnotě pojistného* 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 2,6
Celkové zhodnocení v % připisované ke kapitálové hodnotě mimořádného pojistného 1,7 1,5 1 1 0,5 0,3 0,1 0,15 0,2
* Celkové zhodnocení se skládá z garantované technické úrokové míry a z dodatečně získaného zhodnocení z investovaných technických rezerv pojišťovny. Garantovaná technická úroková míra se použije na výpočet kapitálové hodnoty pojištění. Dodatečně získané zhodnocení se použije k douúročení kapitálové hodnoty, a to formou připsání výnosů za dané časové období (neuplatní se v případě, že garantovaná technická úroková míra je vyšší nebo rovna celkovému zhodnocení). Celkové zhodnocení se použije k přeúročení již připsaných výnosů z kapitálové hodnoty z předcházejících let.