Naše stránky používají cookies. Rozumím

Životní pojištění GARANT

Bezpečné a relativně vysoké garantované zhodnocení vašich prostředků za poměrně krátkou dobu.

- POPIS PRODUKTU
 
Produkt umožňuje relativně vysoké zhodnocení vloženého pojistného za poměrně krátkou dobu, s garantovaným zhodnocením. Pojistné je hrazeno jednorázově, na celou sjednanou pojistnou dobu. Vstupní věk je až do 80 let. Pojistná doba je 5 let, maximálně do 85 let pojištěného.
Pojištění je kalkulováno s technickou úrokovou mírou (TÚM), u tohoto produktu vyhlašovanou pojistitelem vždy na určité prodejní období, podle objemu podkladových aktiv.
Smyslem tohoto typu pojištění je především zhodnocení zaplaceného pojistného na dožití, tj.vyplacení minimálně sjednané garantované pojistné částky pojištěnému při dožití. O celkové výši vypláceného pojistného plnění rozhoduje pojistitelem dosažené a ročně vyhlašované celkové zhodnocení. Je-li vyšší než kalkulovaná technická úroková míra (TÚM), potom výnosy z kapitálové hodnoty pojistného garantované pojistné plnění dále navyšují. Při smrti pojištěného v průběhu pojištění vyplatí pojistitel plnění ve výši zaplaceného jednorázového pojistného. Toto plnění se také zvyšuje v závislosti na pojistné době o připsané výnosy z kapitálové hodnoty pojistného. Plnění obdrží obmyšlená osoba.
 
- VÝHODY POJIŠTĚNÍ
  • zhodnocení jednorázově vloženého pojistného (zaplaceného na dožití)
  • jednoduché sjednání pojistné smlouvy – bez zdravotního dotazníku a lékařských vyšetření
  • dosažitelnost zhodnocených vložených finančních prostředků v relativně krátkém časovém horizontu proti běžným životním produktům
  • volba výplaty pojistného plnění při dožití formou důchodu
  • při odpovídajícím sjednání uplatnění daňových výhod životního pojištění, tj. možnost odpočtu zaplaceného pojistného od základu daně z příjmů
  • pojistitelem je zaručena garantovaná pojistná částka
  • relativně vysoké minimální jednorázové pojistné 100 000 Kč je vyváženo vyšší garantovanou kalkulovanou TÚM, tzn. že pojistitelem je garantováno výhodnější zhodnocení pojistného, zaplaceného na dožití
  • možnost jednorázového příspěvku na pojistné nebo celé úhrady pojistného od zaměstnavatele
  • možnost vkládání mimořádného pojistného se standardním režimem zhodnocení
  • pojištění je platné již od druhého dne po sjednání smlouvy
 
- Legislativní změny
 
Dovolujeme si vás informovat, že dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který zrušil a nahradil zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
Pojistné smlouvy sjednané ode dne 1. 1. 2014 se proto uzavírají dle platnosti tohoto zákona.
Pojistné smlouvy  sjednány  před datem účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se řídí legislativou platnou v době jejího sjednání. To platí i v případě dodatečně prováděných změn.
Od 1. 7. 2014 na základě zákona Fatca a  od 1. 1. 2016 dle zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech dochází k prověřování pojistníků životního pojištění a příjemců výplat z pojištění (viz Informace k FATCA, CRS a AML).