Naše stránky používají cookies. Rozumím

RIZIKOVKA

Představujeme vám flexibilní pojištění pro celou rodinu. RIZIKOVKA zabezpečí vás i vaše děti proti mnoha volitelným rizikům. Využijte i samostatné pojištění až pro 4 děti a získejte řadu slev a bonusů, které tento produkt nabízí.

- popis produktu
 
Produkt nabízí širokou možnost připojištění pro celou rodinu. Pojistit můžete dvě dospělé osoby téměř na shodná životní i neživotní rizika. Dále lze připojistit samostatně až 4 děti a automaticky zahrnout v rámci úrazového připojištění jedné dospělé osoby všechny děti s definovaným vztahem k tomuto dospělému pojištěnému v době platnosti pojistné smlouvy.
Hlavním a jako jediným povinným pojištěním je pojištění pro případ náhlé smrti pojištěné dospělé a dětské osoby. Ostatní rizika si může pojištěná osoba zvolit dle své individuální potřeby. Produkt též nabízí speciální rizika pro pojištěné děti, jakými jsou hospitalizace s doprovodem a ošetřování členem rodiny.
V rámci RIZIKOVKY máte možnost čerpat řadu bonusů a slev – bonus za bezeškodní průběh, věrnostní bonus, sleva za celkovou výši pojistného, sleva za sjednanou smlouvu životního i neživotního pojištění v ČPP nebo slevu za udělení souhlasu se zasíláním informací o pojištění na e-mail.
 
- VÝHODY POJIŠTĚNÍ
 • zahrnutí dalších osob nebo nesjednaných rizik a úprava parametrů v průběhu pojištění
 • výběr životních i neživotních připojištění dle individuálních potřeb Vás i Vaší rodiny
 • automatické zahrnutí dětí v rámci úrazového připojištění dospělého pojištěného s definovaným vztahem k tomuto pojištěnému
 • individuální připojištění až čtyř dětí na vybraná rizika, bez vazby na ostatní pojištěné osoby
 • zajímavá rizika jako například závislost na péči II. až IV. stupně (při uznání závislosti na péči jiné osoby z důvodu Vašeho dlouhodobého nepříznivého stavu) či příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky (pokud je přiznán nárok na příspěvek k pořízení pomůcky podle příslušného zákona, ČPP vyplatí plnění ve výši 10 % z ceny pomůcky)
 • speciální rizika pro pojištěné děti – hospitalizace s doprovodem při pobytu dítěte v nemocnici z důvodu jeho nemoci či úrazu či ošetřování členem rodiny, kdy je nutné ošetřování dítěte též z důvodu prodělané nemoci či úrazu
 • při připojištění vrozených vad dítěte zajistíme plnění v případě vážných vrozených vad narozeného dítěte pojištěné osoby
 • při zvolení varianty Cukrovka a její komplikace vyplatíme část pojistného plnění již při stanovení cukrovky I. a II. typu a zbytek za následné komplikace z tohoto onemocnění u dospělého pojištěného, u dětí pak je vyplaceno plnění ihned po stanovení této diagnózy
 • v rámci rizika Celodenní ošetřování pojištěného poskytneme plnění dospělé pojištěné osobě ve formě denního odškodného, pokud se stanete závislý na ošetřování jiné osoby z důvodu prodělané nemoci či úrazu, a můžete si vybrat, zda Vás bude ošetřovat člen rodiny či jiná osoba
 • kratší pojistná doba pro většinu rizik, i pro pojištěné děti
 • pro pojištěné dítě možnost pojištění až do 26 let
 • věrnostní bonus – již po uplynutí 1 roku trvání pojištění ČPP vrátí pojistníkovi část zaplacených poplatků (při splnění podmínek definovaných v pojistných podmínkách a přehledu poplatků a parametrů pojištění)
 • bonus za bezeškodní průběh - v případě, že z pojištění nevznikne pojistná událost, vyplatí ČPP bonus, parametry pro jeho získání jsou definovány v pojistných podmínkách a přehledu poplatků a parametrů pojištění
 • slevy na pojistném – sleva za celkovou výši pojistného, za sjednané smlouvy životního a smlouvu neživotního pojištění, sleva za udělení souhlasu s posíláním informací o pojistné smlouvě na e-mail