Naše stránky používají cookies. Rozumím

Změna daňového zvýhodnění na pojistných smlouvách životního pojištění

- Zvýšení právní jistoty
 
Vám, klientům, kterým byla pojistná smlouva upravena tak, aby splňovala podmínky daňového zvýhodnění pro rok 2015, zasíláme potvrzení k daňovým účelům. Máte-li zájem využívat daňové zvýhodnění i nadále, důrazně Vám doporučujeme tuto skutečnost potvrdit souhlasem z Vaší strany, a tím zvýšit právní jistotu, že i v budoucnu budete moci daňové zvýhodnění využívat. Pokračujte prosím dle následujícího postupu na této adrese.
Další možností zvýšení právní jistoty je zaslání podepsané KOPIE obdrženého potvrzení k daňovým účelům na níže uvedenou adresu.
 
Možnosti doručení:
 • Vložení naskenovaného podepsaného vyplněného dodatku ke smlouvě pomocí internetových stránek pojišťovny
 • Poštou obyčejně na adresu
  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
  P.O.BOX 19
  664 19 Modřice

  UPOZORNĚNÍ: P.O. BOX 19 je možné využít pouze pro korespondenci související s daňovým zvýhodněním. Ostatní dokumenty posílejte prosím na tuto adresu.
 • Obchodní místa
 
+ Změna daňového zvýhodnění