• seznam cestovních kanceláří, které mají u ČPP sjednáno povinné pojištění záruky pro případ svého úpadku v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. a jeho úpravou zákonem č. 214/2006 Sb.:
    (seznam má pouze informativní charakter)
 
  • v případě, že cestovní kancelář v našem seznamu není, nahlédněte do seznamu pojištěných CK na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.
  • event. požádejte přímo pracovníka dané cestovní kanceláře k předložení originálu nebo kopie pojistky svědčící o uzavření pojistné smlouvy