Naše stránky používají cookies. Rozumím

Bezpečnost online pojištění - ochrana osobních údajů

 
V návaznosti na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group garantuje, že Vaše osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy poskytnuta jinému subjektu. Všechny osobní údaje jsou chráněny v souladu s právními předpisy a budou užívány pouze pro potřeby České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group
 
 
Přenos dat mezi Vaším počítačem a serverem České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group je zabezpečen šifrováním pomocí protokolu SSL, čímž je zabráněno případnému zneužití dat při přenosu.