Naše stránky používají cookies. Rozumím

Projekt Vzdělaností k profesionalitě pokročil do závěrečné fáze

Datum vložení: 17.4.2015

Praha, 17. dubna 2015 – Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále „ČPP“) na základě schválené čtvrté monitorovací zprávy obdržela od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dotaci ve výši 995 368 Kč.

Již druhým rokem ČPP úspěšně pokračuje v realizaci vzdělávacího projektu s finanční podporou Evropské unie pod názvem Vzdělaností k profesionalitě. K dnešnímu dni bylo v rámci projektu  realizováno 120  vzdělávacích a e-learningových kurzů, kterých se dohromady zúčastnilo téměř 1 200 zaměstnanců. Celkem bylo v rámci poskytnutých dotací čerpáno již 3 514 560 Kč.

„Na začátku dubna byla Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, Odborem realizace programů ESF v zastoupení projektové manažerky paní Zdeňky Stránské, bez připomínek přijata a schválena čtvrtá monitorovací zpráva. Na jejím základě byly schváleny způsobilé výdaje ve výši 995 368 Kč,“ uvedl manažer projektu Mgr. Rudolf Rabas. ČPP nyní čeká příprava páté a následně závěrečné monitorovací zprávy, která se bude odevzdávat na konci června.

Projekt pod názvem Vzdělaností k profesionalitě ČPP realizuje s podporou finančních prostředků Evropského sociálního fondu v ČR za přispění operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt byl zahájen v květnu 2013, termín ukončení realizace projektu je stanoven na konec dubna 2015.

 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou, která nabízí svým klientům moderní produkty a komplexní pojistná řešení v oblasti životního i neživotního pojištění. Česká podnikatelská pojišťovna je třetím největším poskytovatelem povinného ručení na pojistném trhu v České republice. Společnost působí prostřednictvím 6 regionálních ředitelství, 90 poboček a 300 kanceláří na celém území ČR. Kompletní nabídka produktů je k dispozici na internetových stránkách www.cpp.cz. Telefonickým dotazům je vyhrazena klientská linka 957 444 555.

ČPP je součástí pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group. Vienna Insurance Group (VIG) je předním specialistou na pojištění v Rakousku a ve střední a východní Evropě. Kolem 50 společností ve 25 zemích tvoří koncern s dlouhou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí klientům. VIG staví na základech 190 let zkušeností v oblasti pojišťovnictví. S přibližně 23 000 pracovnicemi a pracovníky je koncern Vienna Insurance Group jasným lídrem na svých klíčových trzích. Toto skvělé postavení dovoluje naplno čerpat z dlouhodobého potenciálu růstu regionu se 180 miliony obyvatel. Na burze kótovaná Vienna Insurance Group je podnikem s nejvyšším ratingem v rámci hlavního indexu Vídeňské burzy ATX; akcie jsou kótovány i na Burze cenných papírů Praha.

Zobrazit všechny tiskové zprávyPro další informace kontaktujte prosím:

Odbor Public Relations a interní komunikace
Mgr. Renata Čapková
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23
186 00 Praha 8

Tel: 956 451 490
E-mail: renata.capkova@cpp.cz