Naše stránky používají cookies. Rozumím

Informace o projektu

- Název projektu: Vzdělaností k profesionalitě
 
Číslo projektu: OPLZZ/1.1/94/1/00110
 
Datum zahájení realizace projektu: 01. 05. 2013
 
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 30. 04. 2015
 
Doba trvání v měsících: 24,0
 
Stručný obsah projektu:
Projekt s názvem "Vzdělaností k profesionalitě" je předkládán v rámci výzvy č. 94 "Výzva pro předkládání GP 1.1 - Podnikové vzdělávání" a jeho cílem je vytvoření e-learningových kurzů a realizace odborného vzdělávání 338 mimopražských zaměstnanců.
Důvodem pro realizaci projektu je potřeba školení zaměstnanců v době zvyšujících se nároků a konkurenčních tlaků na trhu.
Svým obsahem představuje především odborné vzdělávání, získané znalosti a dovednosti jsou přenositelné, lze je tedy využít i po změně zaměstnavatele.
Rozvoje jednotlivých zaměstnanců chceme dosáhnout zaměřením jednotlivých školení, zejména na tyto oblasti:
  • IT oblast
  • produktová oblast
  • legislativní oblast
 
Vybavení 5 učeben IT technikou za účelem nastavení udržení kvalitního podnikového vzdělávání nejen v oblasti IT a utlumení školení nakupovaných od externích školitelů.
Projekt je koncipován jako nadregionální, zúčastní se ho zaměstnanci našich poboček ve všech krajích ČR (kromě hlavního města Prahy). Vzdělávacího programu se zúčastní všichni mimopražští zaměstnanci společnosti. Výstupem našeho projektu bude 338 proškolených zaměstnanců společnosti.
 
Realizací projektu nastavíme interní systém vzdělávání pomocí vytvoření e-learningových kurzů a jejich implementací, díky níž zvýšíme úroveň odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců, což povede ke zvýšení jejich možností uplatnění na trhu práce.
Za přípravu a realizaci projektu je zodpovědný celý realizační tým, který je sestaven z našich nejzkušenějších zaměstnanců s potřebnou kvalifikací a je na realizaci projektu plně připraven.