Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění storna cesty

Pojištění storna cesty se vztahuje na zájezdy, letenky, jízdenky i ubytování.

Pojištění storna kryje úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s neuskutečněnou cestou nebo nečerpáním objednané služby a to z důvodů:
  • Akutního onemocnění, úrazu nebo smrti pojištěného
  • Zdravotních komplikací pojištěného v důsledku těhotenství (do 32 týdne včetně)
  • Akutních onemocnění, úrazu nebo smrti osoby blízké
  • Ztráty majetku, který byl pojištěn proti živelní události velkého rozsahu
  • Živelní událostí velkého rozsahu v cílové oblasti zahraniční cesty, která nastala v době, kdy pojištění bylo již sjednáno a vznik oficiálně potvrdily místní nebo mezinárodní úřady
 
Podmínky úhrady:
  • Je vyplácena částka až do 80 % storno poplatků
  • Pojištění storna cesty je možné sjednat nejpozději v den celkového uhrazení objednané cesty nebo služby - později sjednané pojištění je neplatné
  • Je-li pojištění storna zájezdu sjednáno 14 dní před počátkem cesty nebo čerpáním služby, činí spoluúčast pojištěného na pojistném plnění 50 %
 
Rozsah limitů pojistného plnění
  Limit pojistného plnění
MINI 15 000 Kč
OPTI 30 000 Kč
MAXI 40 000 Kč
MAXI PLUS 50 000 Kč