Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel kryje všechna zavazadla, která slouží k osobní potřebě pojištěného, zavazadla, která si pojištěná osoba bere s sebou na cestu, nebo ji v průběhu cesty pořídila.
  • V případě pracovní cesty jsou předmětem pojištění také movité věci svěřené nebo oprávněně užívané pojištěným při plnění pracovních úkolů
  • Vztahuje se také na fotoaparáty, mobilní telefony nebo tablety
 
Pojištění zavazadel se sjednává pro případ:
  • Poškození nebo zničení živelní událostí
  • Poškození nebo zničení kapalinou z technických zařízení
  • Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží
  • Ztráty
 
Rozsah limitů pojistného plnění
  MINI OPTI MAXI MAXI PLUS
Limit jednotlivá věc/celkem 10 000 Kč / 15 000 Kč 12 000 Kč / 25 000 Kč 15 000 Kč / 35 000 Kč 20 000 Kč / 50 000 Kč