Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění zpoždění letu

Pojištění zpoždění letu využijete v případě zpoždění letu způsobené leteckým dopravcem na pravidelné lince, kterou jste měli odcestovat podle plánu cesty.

Poskytneme vám pojistné plnění ve výši prokazatelných nákladů vynaložených na náhradní ubytování a stravu, maximálně však do výše 5 000 Kč.
 
K vyplacení náhrady je nutné předložit písemné potvrzení o zpoždění letu od dopravce, které vám bude na vyžádání vystaveno.
 
Rozsah limitů pojistného plnění
Doba zpoždění letu Maximální limit pojistného plnění
do 5 hodin 0 Kč
6-10 hodin 1 000 Kč
11-15 hodin 2 000 Kč
16-20 hodin 3 000 Kč
21-25 hodin 4 000 Kč
26-30 hodin 5 000 Kč