Naše stránky používají cookies. Rozumím

Firemní společenská odpovědnost (CSR)

ČPP již řadu let podporuje programy s celospolečenským přínosem a zapojuje se také do regionálních charitativních projektů. Cílem je přispět k rozvoji udržitelného podnikání a zvýšit kvalitu života v komunitách, kde ČPP působí a z nichž pocházejí její zaměstnanci. V roce 2018 věnovala ČPP finanční i nefinanční prostředky organizacím vyvíjejícím aktivity v oblasti vzdělávací, sociální, kulturní, sportovní nebo environmentální.

Od roku 2011 funguje interní program firemního dobrovolnictví s názvem Den sociální aktivity, který se orientuje na komplexní pomoc komunitním organizacím napříč celou Českou republikou. V roce 2018 se do dobrovolnictví zapojilo 425 zaměstnanců a odpracovalo 3 400 hodin pro 50 organizací. Institut dobrovolnické činnosti podporuje také skupina VIG a od roku 2013 vyhlašuje cenu Dobrovolník roku. Za dobročinné aktivity odměnila tímto oceněním už tři zaměstnance ČPP, kteří nezištně pomáhají potřebným i ve svém volném čase.

Odborníci ČPP participují na vzdělávacích programech zaměřených na zvyšování finanční gramotnosti široké veřejnosti, ale také žáků základních a studentů středních škol. Působí také jako konzultanti a poskytují odbornou podporu při tvorbě diplomových či závěrečných prací studentů VŠ. Zakoupením výrobků chráněných dílen a každoročními trhy neziskových organizací ČPP podporuje zaměstnávání handicapovaných osob. Zaměstnanci pořádají několikrát ročně charitativní snídani, díky níž finančně podpoří konkrétní osoby nebo organizace, které se ocitli v nouzi a tuto pomoc potřebují.

Odborníci ČPP participují na vzdělávacích programech zaměřených na zvyšování finanční gramotnosti občanů. Působí také jako konzultanti a poskytují odbornou podporu při tvorbě diplomových či závěrečných prací studentů. Zakoupením výrobků chráněných dílen ČPP podporuje zaměstnávání handicapovaných osob.

ČPP realizuje odborný vzdělávací program pro neziskové organizace. Jejich zástupci si mohou vybrat z pestré nabídky byznysových workshopů, jejichž témata pro ně mohou být přínosná z hlediska udržitelnějšího fungování. Spolu se zaměstnanci ČPP mohou absolvovat například kurs práce s MS Office, školení prezentačních nebo obchodních dovedností, PR a marketingu. V roce 2018 věnovala ČPP komunitě téměř 400 expertních hodin a proškolila na 200 žáků ZŠ ve finanční gramotnosti.

Nejvýznamnější sponzorské aktivity a projekty sociální odpovědnosti:
+ Charita
+ Kultura
+ Sport
+ Dobrovolnická pomoc v rámci projektu Den sociální aktivity
+ Zapojení vedení ČPP