Naše stránky používají cookies. Rozumím

Firemní společenská odpovědnost (CSR)

ČPP již řadu let podporuje programy s celospolečenským přínosem a zapojuje se také do regionálních charitativních projektů. Cílem je přispět k rozvoji udržitelného podnikání a zvýšit kvalitu života v komunitách, kde ČPP působí a z nichž pocházejí její zaměstnanci. V roce 2016 věnovala ČPP finanční i nefinanční prostředky organizacím vyvíjejícím aktivity v oblasti vzdělávací, sociální, kulturní, sportovní nebo environmentální.

Od roku 2011 funguje interní program firemního dobrovolnictví s názvem Den sociální aktivity, který se orientuje na komplexní pomoc komunitním organizacím napříč celou Českou republikou. V roce 2016 se do dobrovolnictví zapojilo 343 zaměstnanců a odpracovalo 2 744 hodin pro 44 organizací.

Institut dobrovolnické činnosti podporuje také skupina VIG a od roku 2013 vyhlašuje cenu Dobrovolník roku. Za dobročinné aktivity odměnila tímto oceněním už tři zaměstnance ČPP, kteří nezištně pomáhají potřebným i ve svém volném čase.

Odborníci ČPP participují na vzdělávacích programech zaměřených na zvyšování finanční gramotnosti občanů. Působí také jako konzultanti a poskytují odbornou podporu při tvorbě diplomových či závěrečných prací studentů. Zakoupením výrobků chráněných dílen ČPP podporuje zaměstnávání handicapovaných osob.

Mezi podstatné hodnoty firemní kultury patří udržitelnost a ohleduplnost k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. ČPP cíleně motivuje své zaměstnance k ekologickému chování a dodržování zásad šetrnosti a úspornosti.

Nejvýznamnější sponzorské aktivity a projekty sociální odpovědnosti:
+ Charita
+ Kultura
+ Sport
+ Dobrovolnická pomoc v rámci projektu Den sociální aktivity