Naše stránky používají cookies. Rozumím

Firemní společenská odpovědnost

ČPP již řadu let podporuje programy s celospolečenským přínosem a zapojuje se do různých charitativních projektů. Cílem je přispět nejen ke zlepšení kvality lidského života, ale rovněž prostředí, ve kterém žijeme. V souladu s tím věnuje velkou finanční, ale i nemateriální podporu sociálním, kulturním, sportovním nebo environmentálním projektům. Od roku 2011 funguje interní program firemního dobrovolnictví s názvem „Den sociální aktivity“, který se orientuje na pomoc veřejně prospěšným organizacím. V roce 2015 se do programu zapojilo 357 zaměstnanců a odpracovalo 2 856 hodin pro 50 organizací. Dobrovolníci pomáhali v neziskových organizacích zaměřených na ochranu životního prostředí a zvířat, podporu seniorů, handicapovaných dětí, dětí umístěných v dětském domově či nemocnici.

Odborníci ČPP participují na vzdělávacích programech zaměřených na zvyšování finanční gramotnosti občanů. Působí také jako konzultanti a poskytují odbornou podporu při tvorbě diplomových či závěrečných prací studentů. Zakoupením výrobků chráněných dílen ČPP podporuje zaměstnávání handicapovaných osob. Firma se chová šetrně k životnímu prostředí a motivuje k tomu i své zaměstnance. Při své činnosti dbá na zásady ochrany životního prostředí a plní požadavky kladené právními normami ČR.

Nejvýznamnější sponzorské aktivity a projekty sociální odpovědnosti:
+ Kultura
+ Sport
+ Charita
+ Dobrovolnická pomoc v rámci projektu Den sociální aktivity