Naše stránky používají cookies. Rozumím

Firemní společenská odpovědnost (CSR)

 

Zaměstnanci ČPP pomáhají seniorům v Domově U Trati v Litoměřicích
Zdroj: Týden.cz
 
Společenská odpovědnost se postupně stává součástí konceptu řízení podnikových procesů ČPP a její firemní kultury. V souladu s tím věnuje velkou finanční, ale i nemateriální podporu kulturním, sportovním a charitativním projektům. Nedílnou součást tvoří také aktivity zaměřené na životní prostředí, ekonomiku a oblast sociální práce. Zaměstnanci mohou např. využít jeden svůj pracovní den pro pomoc v některé z neziskových organizací. Do programu „Den sociální aktivity“, který úspěšně pokračuje již čtvrtým rokem, se dosud zapojilo více než 300 zaměstnanců, včetně managementu společnosti. Dobrovolníci pomáhali v neziskových organizacích zaměřených na ochranu životního prostředí a zvířat, podporu seniorů, handicapovaných dětí, dětí umístěných v dětském domově či nemocnici.

Odborníci ČPP participují na vzdělávacích programech zaměřených na zvyšování finanční gramotnosti občanů. Působí také jako konzultanti a poskytují odbornou podporu při tvorbě diplomových či závěrečných prací studentů. Zakoupením výrobků chráněných dílen ČPP podporuje zaměstnávání handicapovaných osob. Firma se chová šetrně k životnímu prostředí a motivuje k tomu i své zaměstnance. Při své činnosti dbá na zásady ochrany životního prostředí a plní požadavky kladené právními normami ČR.
Nejvýznamnější sponzorské aktivity a projekty sociální odpovědnosti:

 

+ Charita
+ Kultura
+ Sport
+ Dobrovolnická pomoc v rámci projektu Den sociální aktivity
+ Zapojení vedení ČPP