Naše stránky používají cookies. Rozumím

Firemní společenská odpovědnost (CSR)

ČPP již řadu let podporuje programy s celospolečenským přínosem a zapojuje se také do regionálních charitativních projektů. Cílem je přispět k rozvoji udržitelného podnikání a zvýšit kvalitu života v komunitách, kde ČPP působí a z nichž pocházejí její zaměstnanci. V roce 2017 věnovala ČPP finanční i nefinanční prostředky organizacím vyvíjejícím aktivity v oblasti vzdělávací, sociální, kulturní, sportovní nebo environmentální.

Od roku 2011 funguje interní program firemního dobrovolnictví s názvem Den sociální aktivity, který se orientuje na komplexní pomoc komunitním organizacím napříč celou Českou republikou. V roce 2017 se do dobrovolnictví zapojilo 382 zaměstnanců a odpracovalo 3 000 hodin pro 50 organizací.

Institut dobrovolnické činnosti podporuje také skupina VIG a od roku 2013 vyhlašuje cenu Dobrovolník roku. Za dobročinné aktivity odměnila tímto oceněním už tři zaměstnance ČPP, kteří nezištně pomáhají potřebným i ve svém volném čase.

Odborníci ČPP participují na vzdělávacích programech zaměřených na zvyšování finanční gramotnosti občanů. Působí také jako konzultanti a poskytují odbornou podporu při tvorbě diplomových či závěrečných prací studentů. Zakoupením výrobků chráněných dílen ČPP podporuje zaměstnávání handicapovaných osob.

Nově ČPP realizuje odborný vzdělávací program pro neziskové organizace. Jejich zástupci si mohou vybrat z pestré nabídky byznysových workshopů, jejichž témata pro ně mohou být přínosná z hlediska udržitelnějšího fungování. Spolu se zaměstnanci ČPP mohou absolvovat například kurs práce s MS Office, školení prezentačních nebo obchodních dovedností. Pro PR pracovníky - a nejen pro ně - je zase určen kurs českého jazyka. V roce 2017 věnovala ČPP komunitě přes 100 expertních hodin a proškolila na 80 středoškolských studentů ve finanční gramotnosti.

Nejvýznamnější sponzorské aktivity a projekty sociální odpovědnosti:
- Charita
 • Akce Cihla 2016
 • Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni
 • Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
 • Dům klidného stáří sv. Anny
 • Dětský domov Kašperské hory
 • Skládačky 2015
 • Klub sportovního bruslení Modřany
 • Sportovní klub vozíčkářů Praha
 
- Kultura
 • Divadlo Broadway
 • Cleopatra Musical
 • Divadlo Na Jezerce
 • Koncerty Z lásky k hudbě
 • Film Anděl páně II.
 • Ceny Paměti národa
 • Ratolest Fest
 • Festival Lipa Musica
 • Festival španělské kultury IBÉRICA 2016
 • Bohemia JazzFest 2016
 • Film Do větru
 
- Sport
 • CZECH SKI
 • FK Jablonec
 • SK Slavia – fotbal Praha
 • Sport Invest Marketing Hermannová/Sluková
 • Basketbalový klub junior Kralupy
 • AGES – Dolomitenmann
 • IMA Production – Mc´Donalds Cup
 • TK Plus - Zlatá tretra
 
- Dobrovolnická pomoc v rámci projektu Den sociální aktivity
 • Toulcův dvůr – Botič o.p.s.
 • Centrum Klášter Chotěšov, o.p.s.
 • Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p. o.
 • Vědomý dotek z. s.
 • Psychiatrická nemocnice Bohnice
 • Mazlíci v nouzi
 • Sdružení na pomoc dětem s handicapy - KC Motýlek
 • Centrum sociálních služeb pro seniory POHODA p. o.
 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
 • Klub maminek Balónek
 
 
- Zapojení vedení ČPP
Dobrovolníci z vedení společnosti ČPP se v rámci svého Dne sociální aktivity vydali na Kokořínsko, aby tu v pátek 6. října pomáhali v Dětském domově Dubá-Deštná. Čistili rozsáhlý zahradní areál, hrabali listí, pleli záhony a prořezávali uschlé větve. Po fyzicky náročné práci si vychutnali nejen vydatné občerstvení, ale spolu s dětmi si mohli také poslechnout minikoncert skupiny Chinaski, s níž ČPP navázala v letošním roce partnerskou spolupráci. V dětském domově, který v letošním roce pilotuje svůj dobrovolnický program, pobývá na 40 dětí.