Naše stránky používají cookies. Rozumím

Aktuální informace k cestovnímu pojištění

Datum vložení: 29.5.2020

Vážení klienti,  

Dne 1. 6. 2020 obnovujeme prodej cestovního pojištění.

Vzhledem k vývoji výskytu Covid 19 věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

1. Pojištění léčebných výloh

 

a) Vycestování před vyhlášením rizikové oblasti nebo rizika

Pokud jste v oblasti se zvýšeným bezpečnostním rizikem pobýval/a již před vyhlášením rizika, pojištění léčebných výloh se na Vás vztahuje, v případě, že jste hospitalizován/a v nemocničním zařízení či máte akutní zdravotní potíže a je Vám poskytnuto lékařské ošetření (včetně Covid 19), které prokážete standardním způsobem např. lékařskou zprávou. Pokud jde o karanténu v ubytovacím zařízení (neonemocníte, máte pouze nařízenou karanténu), nelze poskytnout pojistné plnění za ubytování a stravu, dle výluky VPPCP 1/18, článek 12, odst. 1, písm. d), zásah úřední moci nebo rozhodnutí státních orgánů.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Jelikož v současné době většina zemí nemá povolen vstup cizincům na svoje území, nebo má jako povinnost pro vstup do země testy či karanténu v souvislosti s Covid 19, upozorňujeme Vás na skutečnost, že pojistitel nehradí náklady spojené s takto nařízenou karanténou nebo testováním. To platí jak pro výjezdy na dovolenou, tak pro pracovní cesty (např. povinné testování pendlerů).

b) Vycestování do rizikové oblasti po vyhlášení rizika

i. V případě, že se i přes varování vydané MZV ČR vydáte do oblasti označené jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, nebo je vydán zákaz do takovéto oblasti cestovat, je úhrada léčebných výloh v souvislosti s vyhlášeným rizikem (Covid 19) vyloučena - viz ustanovení VPPCP 1/18, čl. 12 Obecné výluky z pojištění, odst. 2, písm. a) a následně čl. 16 Výklad pojmů, odst. 7.

ii. Výjimka
V případě, že se jedná o oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, ale MZVČR vydá výjimku, pro určitou skupinu osob (např. pendleři, diplomaté, námořníci, řidiči kamionů), nebo území (např. Německo jen některé spolkové země), tak na tyto osoby nebo území s výjimkou se vztahuje pojištění i pro případ, kdy onemocní nebo jsou hospitalizovány v souvislosti s Covid 19 (ne však na povinnou karanténu nebo testy).

iii. Aktuální informace o rizikových oblastech získáte na webových stránkách MZVČR www.mzv.cz, na stránkách MZČR www.mzcr.cz nebo koronavirus.mzcr.cz.

iv. Upozorňujeme Vás, že je nutné sledovat aktuální situaci a pro získání informací kontaktovat poskytovatele, u kterého jste cestovní službu zakoupili.

c) Prodloužení cestovního pojištění

Pokud jste hospitalizován/a, a během hospitalizace Vaše cestovní pojištění skončilo, tak v tomto případě se Vaše cestovní pojištění dle pojistných podmínek automaticky bezplatně prodlužuje do doby bezprostředního návratu do České republiky.

Pokud jste však zařazen/a pouze do nařízené karantény bez nutnosti hospitalizace a léčení, tak se Vaše pojištění bezplatně dle pojistných podmínek prodlužuje maximálně o 72 hodin. O případné další prodloužení pojištění musíte zažádat prostřednictvím e-mailu info@cpp.cz nebo na telefonním čísle 957 444 555.

Vždy kontaktujte asistenční službu pojistitele Global Assistance.
V případě pojistné události si zajistěte doklad o léčení, hospitalizaci apod.

2. Pojištění Storna

a) Výskyt epidemie, pandemie

Z pojištění storna nelze pojistné plnění poskytnout, jelikož samotný výskyt epidemie či pandemie není předmětem tohoto pojištění.

b) Akutní onemocnění

V případě, že akutně onemocníte, (a to i Covid 19), před nastoupením své cesty, pojistitel Vám z pojištění storna poskytne pojistné plnění dle pojistných podmínek a ujednání v pojistné smlouvě.
(Příklad: Nyní si zakoupíte zájezd do Chorvatska na srpen, ale v srpnu před odjezdem onemocníte (i Covid 19).

3. Pojištění Dovolená plus (nevyužitá dovolená)

a) Výskyt epidemie, pandemie

Z pojištění Dovolená plus nelze pojistné plnění poskytnout, jelikož výskyt epidemie či pandemie není předmětem tohoto pojištění.

b) Akutní onemocnění

V případě, že jste v zahraničí hospitalizován/a z důvodu onemocnění (i Covid 19), nebo úrazu nejméně 24 hodin a odcestoval/a jste před vyhlášením bezpečnostního rizika v oblasti, pojistitel z pojištění Dovolená plus poskytne pojistné plnění dle pojistných podmínek a ujednání v pojistné smlouvě.

4. Výpověď cestovního pojištění

Pokud budete chtít vypovědět smlouvu cestovního pojištění z důvodu zhoršení situace v souvislosti s Covid 19, Vaší výpovědi vyhovíme, a to za standardních podmínek, kdy bude odečten správní poplatek 20 % ze zaplaceného pojistného.

 

Zobrazit všechny novinky