Naše stránky používají cookies. Rozumím

Aktuální informace k cestovnímu pojištění

Datum vložení: 17.3.2020

Vážení klienti,

s ohledem na aktuální situaci je zastaven prodej cestovního pojištění jak prostřednictvím webu, tak prostřednictvím přepážkového prodeje. Výjimku tvoří klienti, kteří pobývají v zahraničí a potřebují prodloužit cestovní pojištění. Tito klienti se mohou obrátit na telefonní číslo +420 957 450 450 nebo na e-mail info@cpp.cz, kde jim bude umožněno cestovní pojištění sjednat.

Informace pro klienty, kteří jsou v zahraničí:
Klientům, kteří pobývají v zahraničí a nemohou se vrátit zpět do České republiky (karanténa vyhlášená státním orgánem v dané oblasti), se pojištění automaticky zdarma prodlužuje do doby jejich bezodkladného návratu po ukončení karantény zpět do České republiky, a to v rozsahu, ve kterém bylo sjednáno. V takovýchto případech je nutné, aby klienti vždy kontaktovali asistenční službu Global Assistance, a.s., telefonní číslo +420 266 799 788.
Prodloužení pojištění se nevztahuje na případy, kdy klienti i přes varování do zahraničí vycestovali.

Klientům, kteří pobývají v zahraničí v oblasti, do které odcestovali v době, kdy nebyla MZVČR označena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, bude hrazena léčba v souvislosti s nákazou koronavirem z pojištění léčebných výloh.
Z cestovního pojištění nejsou hrazeny náklady na ubytování, stravu a další náklady po dobu karantény klienta v cizině (není nemocen ani hospitalizován).

Pokud mají klienti sjednané cestovní pojištění a z důvodu nařízení vlády svou cestu neuskuteční, mohou požádat o ukončení pojistné smlouvy dohodou, kterou zašlou písemně nebo elektronicky na dresu Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, P. O. BOX 28, 664 42, Modřice nebo na e-mail: pojistovna@cpp.cz. Klientům bude vráceno uhrazené pojistné v plné výši.

Z pojištění storna bude klientům hrazeno pojistné plnění při akutním onemocnění (i koronavirem) nebo úrazu, a to v případě, že bylo pojištění sjednáno před vyhlášením rizika v dané oblasti.

V případě dalších dotazů kontaktujte naši infolinku +420 957 444 555.

Vaše ČPP

Zobrazit všechny novinky