Naše stránky používají cookies. Rozumím

Informace pro pojistníky týkající se sloučení vybraných fondů Amundi

Datum vložení: 10.5.2019

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen „ČPP“) tímto informuje své klienty, kteří mají sjednaný produkt investičního životního pojištění s možností investovat do fondů Amundi, že společnost Amundi Luxembourg SA (dále jen „Amundi“) zahajuje finální fázi integračního procesu, jehož cílem je prostřednictvím fúzí a racionalizace fondů zajistit zaměřený a vylepšený sortiment produktů se silou a hloubkou ve všech třídách aktiv. Skupina Amundi garantuje bezproblémový administrativní proces a vysokou úroveň poskytovaných služeb. Informace týkající se fúze všech fondů, včetně těch z nabídky našeho investičního pojištění, je k dispozici v dokumentech Oznámení AFII, Oznámení AFII dodatek. Další informace je možné nalézt na tomto prokliku.

Změny se dotýkají následujících fondů, které jsou v nabídce našich investičních produktů:

- fond Amundi Funds II - European Potential bude v první polovině měsíce června  2019  konvertován do nově vznikajícího fondu Amundi Funds European Equity Small Cap - odkaz na Klíčový informační dokument
- fond Amundi Funds II - Top European Players bude v první polovině měsíce června 2019 konvertován do nově vznikajícího fondu Amundi Funds Top European Players - odkaz na Klíčový informační dokument
- fond Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund  bude v první polovině měsíce června 2019 konvertován do nově vznikajícího fondu Amundi Funds US Pioneer Fund - odkaz na Klíčový informační dokument

Konverzí do nového fondu dojde k přesunu k již držených podílových jednotek na podílovém účtu u Vaší pojistné smlouvy, ke změně alokačního poměru pro budoucí platby běžného pojistného a dále ke změnám specifických symbolů pro budoucí platby mimořádného pojistného. Na část pojistného alokovanou do jiných fondů či portfolií a i na podílové jednotky, které jsou drženy v jiných fondech či portfoliích, se uvedená změna nevztahuje.

Více informací o investičních možnostech Vašeho pojistného produktu najdete na webové stránce pojistitele www.cpp.cz: Naše produkty → Životní a úrazové pojištění → Investiční životní pojištění → Investování → Investiční strategie, výnosnost fondů a portfolií → Zvolte svůj produkt → Aktuální nabídka fondů a portfolií

Ze strany klientů není nutná žádná další akce. Hodnota podílového účtu zůstane při přesunu zachována. Veškeré náklady na přesun podílových jednotek hradí ČPP.

Nesouhlasíte-li s přesunem podílových jednotek nebo změnou alokačního poměru pro nové pojistné do nových fondů, máte možnost upravit si v předstihu nastavení Vaší pojistné smlouvy. Důležité informace o investování, alokaci pojistného a dalších možnostech v rámci Vašeho pojistného produktu naleznete v pojistných podmínkách, kterými se řídí Vaše smlouva. Tyto jsou k dispozici na stránkách pojistitele www.cpp.cz, a to pod záložkou „Životní a úrazové pojištění“, pod odkazem „Důležité dokumenty k Vaší pojistné smlouvě“.

 

Zobrazit všechny novinky