Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění domácnosti DOMEX+

Pojištění domácnosti ochrání vybavení vaší trvale obydlené i rekreační domácnosti proti všem důležitým rizikům.

-

Co vám pojistíme?

 
Pojištění domácnosti vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ poškození, zničení nebo odcizení veškerých movitých věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k uspokojování potřeb jejich členů.
 
Pojištění se mimo jiné vztahuje na poškození, zničení nebo odcizení:
 • elektroniky a elektrospotřebičů
 • nábytku vč. kuchyňských linek
 • skel, sklokeramických varných desek
 • podlahových krytin (koberce, plovoucí podlahy atd.)
 • ošacení a obuvi
 • bytového textilu (závěsy, záclony, přehozy, ručníky atd.)
 • sportovních, rybářských a loveckých potřeb, jízdních kol (jak v místě pojištění, tak na území celé ČR), malých plavidel
 • dětských kočárků, invalidních vozíků, zdravotních pomůcek na území celé ČR
 • domácí dílny a hobby
 • zahradní techniky, zahradního nábytku, náčiní a nářadí
 • osvětlovacích těles
 • peněz na hotovosti, cenností a cenin
 • potravin uložených v chladicím zařízení
 • domácího a drobného zvířectva
 • věcí sběratelského zájmu
 • osobních dokladů
 • cizích věcí k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání (služební notebook, mobilní telefon)
V rámci DOMEXU+ pojistíte i prokazatelně vynaložené náklady na záchranu elektronických dat na pevných discích počítačů a notebooků.
 
-

Rozsah a místo pojištění

 
Bydlete v klidu. Pojištění DOMEX+ je nastaveno tak, aby obsáhlo všechna důležitá pojistná nebezpečí. Vyberte si ze 3 rozsahů pojištění s ohledem na výši limitů pojistného plnění. Každý z variantních rozsahů pojištění lze navíc volitelně rozšířit o pojištění povodně a záplavy.
 
Pojistná nebezpečí, předmět pojištění, místa pojištění Mini Opti Maxi
Odcizení věci krádeží nebo loupeží, vandalismus 30 % z pojistné částky 50 % z pojistné částky 80 % z pojistné částky
Stavební součásti a příslušenství
pořízené vlastním nákladem
50 000 Kč 150 000 Kč 400 000 Kč
Elektrospotřebiče a elektronika 20 000 Kč / 1 ks 30 000 Kč / 1 ks 60 000 Kč / 1 ks
Jízdní kola v místě pojištění 20 000 Kč / 1 ks 30 000 Kč / 1 ks 80 000 Kč / 1 ks
Jízdní kola na místě jiném (neplatí v pojištění rekreační domácnosti) max. 5 000 Kč
za pojistný rok
max. 20 000 Kč
za pojistný rok
max. 50 000 Kč
za pojistný rok
Peníze na hotovosti 10 000 Kč 15 000 Kč 25 000 Kč
Cennosti a ceniny
(mimo peněz na hotovosti)
10 000 Kč 50 000 Kč 150 000 Kč
Cizí věci užívané k výdělečným účelům
nebo k výkonu povolání
max. 15 000 Kč
za pojistný rok
max. 50 000 Kč
za pojistný rok
max. 150 000 Kč
za pojistný rok
Majetek zvláštní hodnoty 25 000 Kč 100 000 Kč 250 000 Kč
Zahradní technika 15 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč
Skla z jiných příčin max. 10 000 Kč
za pojistný rok
max. 50 000 Kč
za pojistný rok
max. 150 000 Kč
za pojistný rok
Přepětí, zkrat a podpětí u elektrospotřebičů a elektroniky max. 20 000 Kč
za pojistný rok
max. 50 000 Kč
za pojistný rok
max. 100 000 Kč
za pojistný rok
Loupež věcí na sobě, u sebe na místě jiném (neplatí v pojištění rekreační domácnosti) 10 000 Kč 15 000 Kč 30 000 Kč
Dětský kočárek, kompenzační a zdravotnická pomůcka
v místě pojištění i na místě jiném (neplatí v pojištění rekreační domácnosti)
20 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč
Osobní doklady 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
Atmosférické srážky max. 10 000 Kč
za pojistný rok
max. 30 000 Kč
za pojistný rok
max. 50 000 Kč
za pojistný rok
Náklady na náhradní ubytování / neobyvatelná domácnost (neplatí v pojištění rekreační domácnosti) 20 000 Kč/ 6 měsíců 30 000 Kč / 6 měsíců 60 000 Kč / 6 měsíců
Převezení a uskladnění pojištěného majetku 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
Věci v nebytových prostorách, na zabezpečeném prostranství,
ve společných částech domu (např. sklep)
30 000 Kč 100 000 Kč 250 000 Kč
Obsah chladicího zařízení max. 10 000 Kč
za pojistný rok
max. 20 000 Kč
za pojistný rok
max. 30 000 Kč
za pojistný rok
Malá plavidla 10 000 Kč 15 000 Kč 20 000 Kč
Věci umístěné v uzamčeném automobilu na území ČR (neplatí v pojištění rekreační domácnosti) max. 5 000 Kč
za pojistný rok
max. 10 000 Kč
za pojistný rok
max. 20 000 Kč
za pojistný rok
Náklady na záchranu dat (neplatí v pojištění rekreační domácnosti) max. 2 500 Kč
za pojistný rok
max. 5 000 Kč
za pojistný rok
max. 10 000 Kč
za pojistný rok
Střelné zbraně vč. střeliva v místě pojištění max. 20 000 Kč
za pojistný rok
max. 50 000 Kč
za pojistný rok
max. 100 000 Kč
za pojistný rok
 
-

Asistenční služba

 
Asistenční služba je našim klientům k dispozici v případě havárie nebo poruchy domácích spotřebičů či jiné naléhavé situace a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
 
Základní služba Domácí asistence je pro naše klienty zdarma, služba Domácí asistence PLUS je poskytována za příplatek.
 
Pojistná nebezpečí, předmět pojištění Domácí asistence Domácí asistence
plus
Vznik nouzové situace
(zprostředkování služby a vyslání technika)
Zdarma Zdarma
Příjezd a odjezd technika na/z místa pojištění Zdarma Zdarma
Časově neomezená práce technika spojená
s odstraňováním poruchy
Zdarma Zdarma
Úhrada použitého materiálu Zdarma Zdarma
Uvedení domácnosti do původního stavu
po zásahu řemeslníka
Zdarma Zdarma
Porucha domácího spotřebiče Pouze zprostředkování služby;
náklady hrazeny pojištěným
Zdarma
Likvidace včelích rojů, vosích a sršních hnízd Pouze zprostředkování služby;
náklady hrazeny pojištěným
Zdarma
IT konzultace služba není poskytována Zdarma
Počet asistovaných událostí v jednom pojistném roce 2 3
Náklady na jednu asistovanou událost 2 000 Kč 5 000 Kč
 
-

VÝHODY pojištění

 
 • Všechny volitelné varianty pojistného krytí (Mini, Opti, Maxi) nabízí stejně široký rozsah pojistných nebezpečí.
 • Jednotlivé varianty pojistného krytí se liší pouze výší limitů pojistného plnění.
 • Jednotná spoluúčast na pojistném plnění ve výši 1 000 Kč.
 • Úhrada nákladů vynaložených na záchranu dat.
 • Pojištění jízdního kola i mimo místo pojištění (kdekoliv na území ČR)
 • Pojištěny jsou i věci uložené v osobním automobilu
-

SLEVY

 
 • Pojištění je poskytováno se vstupním bonusem ve výši 30 %. Dojde-li v pojistném roce k vyplacení pojistného plnění z pojistné události, výši bonusu za každou událost snížíme o 5 %.
 • Za propojištěnost získáte slevu až 13 %.
 • Při ročním placení pojistného získáte slevu 6 %.