Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě DOMEX+

Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě se hodí v případech, ve kterých způsobíte vy nebo vaši blízcí újmu třetí osobě, a to v různých životních situacích. Typicky se jedná o vytopení sousedů, zničení zboží v obchodě nebo zavinění nehody při jízdě na kole.

-

Popis produktu

mapa poboček
Pojištění odpovědnosti nechrání pouze vás, ale také členy vaší společné domácnosti (manžel/manželka, druh/družka, osoby příbuzné v linii přímé, děti nevlastní do věku 26 let).
 
Pojištění se týká povinnosti občana nahradit jinému újmu, kterou mu způsobil zejména v souvislosti s:
 
 • vedením domácnosti a provozem jejího zařízení
 • výkonem pracovní činnosti (nikoliv podnikatelské či jiné výdělečné činnosti)
 • držbou nemovité věci
 • činnostmi při rekreaci a zábavě
 • provozováním sportovní činnosti
 • jízdou na koni
 • vlastnictvím a provozováním malého plavidla
 • vlastnictvím a používáním zbraní držených na základě povolení, mimo výkon práva myslivosti
 • vlastnictvím nebo opatrováním zvířat
 • vlastnictvím nebo provozem rádiem řízených modelů
 • dalšími činnostmi běžného občanského života (s výjimkou např. činností podnikatelských nebo jiných výdělečných činností)
 
 
Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě se dále vztahuje i na:
 
 • převzaté věci nemovité sloužící k trvalému bydlení nebo na převzaté věci movité, které je jejich nedílnou součástí, a to do výše 15 % z limitu pojistného plnění
 • převzaté věci zapůjčené do výše 10 % z limitu pojistného plnění
 • újmu způsobenou osobou zaměstnanou nebo vypomáhající v domácnosti pojištěného
Nově lze připojisit újmu vzniklou na mobilním telefonu, tabletu a notebooku.
 
 
-

Volitelné limity pojistného plnění

mapa poboček
I. 2 000 000 Kč
II. 4 000 000 Kč
III. 6 000 000 Kč
IV. 8 000 000 Kč
V. 10 000 000 Kč
VI. 12 000 000 Kč
VII. 15 000 000 Kč
VIII. 20 000 000 Kč
 
Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě lze sjednat
 
 • bez spoluúčasti
 • se spoluúčastí 15 % z poskytnutého pojistného plnění, maximálně však 10 000 Kč
 
-

PRODUKTOVÝ LIST