Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění stavby DOMEX+

Pojištění je určeno pro trvale obydlenou stavbu. Pojistíte ji snadno samostatně nebo společně s pojištěním vaší domácnosti či pojištěním odpovědnosti na jedné smlouvě.

-

Co vám pojistíme?

 
  • stavby, jejich součásti a příslušenství včetně případného spoluvlastnického podílu
  • stavby ve výstavbě včetně jejich stavebních součástí a příslušenství
  • stavební materiál a výrobky sloužící k opravám, výstavbě či rekonstrukci pojištěné stavby
  • prostředky protipožární ochrany
  • strojní a elektronická zařízení zabudovaná do pojištěné stavby a sloužící jejímu provozu
  • zahradní architekturu
  • finanční náklady vzniklé ztrátou vody v důsledku havárie na vodovodním zařízení
  • veškeré vedlejší stavby a drobné stavby včetně jejich stavebních součástí a příslušenství (např. garáže, bazény, oplocení, opěrné zdi, stodoly, studny, septiky, plynové zásobníky, kůlny, fotovoltaické elektrárny aj.)
 
Pojistit je také možné:
  • stavby nově zahajované, rozestavěné nebo rekonstruované včetně stavebních součástí, stavebního materiálu a stavebních mechanismů, stavebního nářadí a zařízení stanoviště
 
+

Varianty rozsahu pojištění

+

Asistenční služba

+

VÝHODY pojištění

+

SLEVY