Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění stavby DOMEX+

Rodinný dům, byt i chalupu Vám ochráníme včetně jejich součástí. Pojištění stavby snadno sjednáte samostatně nebo společně s pojištěním vaší domácnosti či pojištěním odpovědnosti.

-

Co vám pojistíme?

 
 • stavby, jejich součásti a příslušenství včetně případného spoluvlastnického podílu
 • stavby ve výstavbě včetně jejich stavebních součástí a příslušenství
 • stavební materiál a výrobky sloužící k opravám, výstavbě či rekonstrukci pojištěné stavby
 • prostředky protipožární ochrany
 • strojní a elektronická zařízení zabudovaná do pojištěné stavby a sloužící jejímu provozu
 • zahradní architekturu
 • finanční náklady vzniklé ztrátou vody v důsledku havárie na vodovodním zařízení
 • veškeré vedlejší stavby a drobné stavby včetně jejich stavebních součástí a příslušenství (např. garáže, bazény, oplocení, opěrné zdi, stodoly, studny, septiky, plynové zásobníky, kůlny, fotovoltaické elektrárny aj.)
 
Pojistit je také možné:
 • stavby nově zahajované, rozestavěné nebo rekonstruované včetně stavebních součástí, stavebního materiálu a stavebních mechanismů, stavebního nářadí a zařízení stanoviště
 
-

Varianty rozsahu pojištění

 
Bydlete v klidu. Vyberte si ze 3 rozsahů pojištění s ohledem na výši limitů pojistného plnění. Každý z variantních rozsahů pojištění lze navíc volitelně rozšířit o pojištění povodně a záplavy.
 
Pojistná nebezpečí, předmět pojištění Mini Opti Maxi
Odcizení věci krádeží nebo loupeží, vandalismus 50 000 Kč 100 000 Kč 300 000 Kč
Výrobky k opravám, výstavbě či rekonstrukci 20 000 Kč 50 000 Kč 150 000 Kč
Stavební materiál, dočasné stavby 50 000 Kč 150 000 Kč 300 000 Kč
Poškození nebo zničení elektronických
a strojních zařízení z jiných příčin
max. 20 000 Kč
za pojistný rok
max. 50 000 Kč
za pojistný rok
max. 150 000 Kč
za pojistný rok
Skla z jiných příčin max. 10 000 Kč
za pojistný rok
max. 50 000 Kč
za pojistný rok
max. 150 000 Kč
za pojistný rok
Zahradní architektura 10 000 Kč
za pojistný rok
30 000 Kč
za pojistný rok
100 000 Kč
za pojistný rok
Náhrada ztráty vody max. 10 000 Kč
za pojistný rok
max. 20 000 Kč
za pojistný rok
max. 50 000 Kč
za pojistný rok
Poškození nebo zničení živočišnými škůdci max. 10 000 Kč
za pojistný rok
max. 20 000 Kč
za pojistný rok
max. 80 000 Kč
za pojistný rok
Atmosférické srážky max. 10 000 Kč
za pojistný rok
max. 30 000 Kč
za pojistný rok
max. 80 000 Kč
za pojistný rok
Graffiti max. 5 000 Kč
za pojistný rok
max. 15 000 Kč
za pojistný rok
max. 30 000 Kč
za pojistný rok
 
-

Asistenční služba

 
Asistenční služba je našim klientům k dispozici v případě havárie nebo poruchy domácích spotřebičů či jiné naléhavé situace a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
 
Základní služba Domácí asistence je pro naše klienty zdarma, služba Domácí asistence PLUS je poskytována za příplatek.
 
Pojistná nebezpečí, předmět pojištění Domácí asistence Domácí asistence
plus
Vznik nouzové situace
(zprostředkování služby a vyslání technika)
Zdarma Zdarma
Příjezd a odjezd technika na/z místa pojištění Zdarma Zdarma
Časově neomezená práce technika spojená
s odstraňováním poruchy
Zdarma Zdarma
Úhrada použitého materiálu Zdarma Zdarma
Uvedení domácnosti do původního stavu
po zásahu řemeslníka
Zdarma Zdarma
Porucha domácího spotřebiče Pouze zprostředkování služby;
náklady hrazeny pojištěným
Zdarma
Likvidace včelích rojů, vosích a sršních hnízd Pouze zprostředkování služby;
náklady hrazeny pojištěným
Zdarma
IT konzultace služba není poskytována Zdarma
Počet asistovaných událostí v jednom pojistném roce 2 3
Náklady na jednu asistovanou událost 2 000 Kč 5 000 Kč
 
-

VÝHODY pojištění

 
 • Všechny volitelné varianty pojistného krytí (Mini, Opti, Maxi) nabízí stejně široký rozsah pojistných nebezpečí.
 • Jednotlivé varianty pojistného krytí se liší pouze výší limitů pojistného plnění.
 • Jednotná spoluúčast na pojistném plnění ve výši 1 000 Kč.
 • Pojištění rekreační stavby
 • Pojištění poškození nebo zničení elektronických a strojních zařízení z jakékoliv příčiny.
 • Pojištění poškození nebo zničení skel z jakékoliv příčiny, vč. sanitární keramiky a skel plastových používaných jako náhrada skla.
-

SLEVY

 
 • Pojištění je poskytováno se vstupním bonusem ve výši 30 %. Dojde-li v pojistném roce k vyplacení pojistného plnění z pojistné události, výši bonusu za každou událost snížíme o 5 %.
 • Za propojištěnost získáte slevu až 13 %.
 • Při ročním placení pojistného získáte slevu 6 %.