Naše stránky používají cookies. Rozumím

Důležité dokumenty k Vaší pojistné smlouvě spolu s předsmluvními informačními dokumenty

Včetně dokumentu KID pro produkty investičního životního pojištění a dokumentu IPID pro rezervotvorné produkty.
+ Brožury pojistných podmínek včetně předsmluvních informačních dokumentů
+ Přehledy a sazebníky poplatků
+ Výpočet technických rezerv