Naše stránky používají cookies. Rozumím

Skupinové úrazové pojištění s Filipem Plus

Pojištění je vhodné pro zaměstnavatele, který pojistí pro případ úrazu své zaměstnance, provozovatele rekreačních nebo kulturních zařízení na pojištění hostů apod. Lze pojistit i krátkodobé činnosti - výlety, sportovní akce nebo dětské tábory.

- POPIS PRODUKTU
 • Vstupní věk 0 – 17 let u dětí a 18 – 64 let u dospělých
 • Pojištění je podle délky pojistné doby sjednáno jako
  • Krátkodobé na hodiny a dny
  • Dlouhodobé na měsíce a roky
 • Pojištěné osoby jsou rozděleny do skupin, podle skladby rizik a výše jejich pojistných částek
 • Podle vašeho rozhodnutí bude pojistná ochrana celých 24 hodin denně, pouze v pracovní době nebo pouze ve volném čase
 • Pojistné pro jednoho člena se stanoví na základě parametrů zvolených rizik dané skupiny
 • Podle počtu pojištěných osob jsou poskytovány výrazné slevy na pojistném
 
- MOŽNÁ PŘIPOJIŠTĚNÍ
 • trvalé následky úrazu (TN) s progresivním plněním, PČ pro dospělé 100 000 – 1 000 000 Kč, děti max. 500 000 Kč; nebo bez progrese PČ pro dospělé 100 000 – 3 000 000 Kč, děti max. 1 000 000 Kč, u obou typů s volbou minimálního poškození 0,001 %, 2 %, 10% nebo 25 %
 • smrt následkem úrazu (SU), PČ pro dospělé 100 000 – 3 000 000 Kč, děti fixní PČ 50 000 Kč, lze sjednat pouze s TN
 • denní odškodné za léčení následků úrazu (DO), s volbou minimálního počtu dnů léčení 10, 15 nebo 22 dnů, DO pro dospělé 50 – 500 Kč, pro děti 30 – 300 Kč, lze sjednat pouze s  TN
 • denní odškodné za pobyt v nemocnici z důvodu úrazu (DOHU) – od 1. dne, pojistné částky denního odškodného za pobyt v nemocnici z důvodu úrazu lze volit u dětí od 30 Kč do 300 Kč, u dospělých od 50 Kč do 500 Kč, lze sjednat pouze spolu s TN
 • připojištění zlomenin, pojistná částka je pevně stanovena na 2 000 Kč za všechny zlomeniny způsobené jedním úrazovým dějem, lze sjednat pouze spolu s TN
 
- LEGISLATIVNÍ ZMĚNY
 
Dovolujeme si vás informovat, že dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který zrušil a nahradil zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
Pojistné smlouvy sjednané ode dne 1. 1. 2014 se proto uzavírají dle platnosti tohoto zákona.
Pojistné smlouvy  sjednány  před datem účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se řídí legislativou platnou v době jejího sjednání. To platí i v případě dodatečně prováděných změn.