Naše stránky používají cookies. Rozumím

Skupinové úrazové pojištění s Filipem Plus

Skupinovým úrazovým pojištěním s Filipem Plus pojistíte na úrazová rizika skupinu dospělých nebo dětí.
Pojištění je vhodné pro zaměstnavatele, který pojistí pro případ úrazu své zaměstnance, provozovatele rekreačních nebo kulturních zařízení na pojištění hostů apod. Lze pojistit i krátkodobé činnosti - výlety, sportovní akce nebo dětské tábory.

- POPIS PRODUKTU
 • Vstupní věk 0 – 17 let u dětí a 18 – 64 let u dospělých
 • Pojištění je podle délky pojistné doby sjednáno jako
  • Krátkodobé na hodiny a dny
  • Dlouhodobé na měsíce a roky
 • Pojištěné osoby jsou rozděleny do skupin, podle skladby rizik a výše jejich pojistných částek
 • Podle vašeho rozhodnutí bude pojistná ochrana celých 24 hodin denně, pouze v pracovní době nebo pouze ve volném čase
 • Pojistné pro jednoho člena se stanoví na základě parametrů zvolených rizik dané skupiny
 • Podle počtu pojištěných osob jsou poskytovány výrazné slevy na pojistném
 
- MOŽNÁ PŘIPOJIŠTĚNÍ
 • trvalé následky úrazu (TN) s progresivním plněním, PČ pro dospělé 100 000 – 1 000 000 Kč, děti max. 500 000 Kč; nebo bez progrese PČ pro dospělé 100 000 – 3 000 000 Kč, děti max. 1 000 000 Kč, u obou typů s volbou minimálního poškození 0,001 %, 2 %, 10% nebo 25 %
 • smrt následkem úrazu (SU), PČ pro dospělé 100 000 – 3 000 000 Kč, děti fixní PČ 50 000 Kč, lze sjednat pouze s TN
 • denní odškodné za léčení následků úrazu (DO), s volbou minimálního počtu dnů léčení 10, 15 nebo 22 dnů, DO pro dospělé 50 – 500 Kč, pro děti 30 – 300 Kč, lze sjednat pouze s  TN
 • denní odškodné za pobyt v nemocnici z důvodu úrazu (DOHU) – od 1. dne, pojistné částky denního odškodného za pobyt v nemocnici z důvodu úrazu lze volit u dětí od 30 Kč do 300 Kč, u dospělých od 50 Kč do 500 Kč, lze sjednat pouze spolu s TN
 • připojištění zlomenin, pojistná částka je pevně stanovena na 2 000 Kč za všechny zlomeniny způsobené jedním úrazovým dějem, lze sjednat pouze spolu s TN
 
- LEGISLATIVNÍ ZMĚNY
 
Dovolujeme si vás informovat, že dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který zrušil a nahradil zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
Pojistné smlouvy sjednané ode dne 1. 1. 2014 se proto uzavírají dle platnosti tohoto zákona.
Pojistné smlouvy  sjednány  před datem účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se řídí legislativou platnou v době jejího sjednání. To platí i v případě dodatečně prováděných změn.