Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Uzavřete u nás pojištění finanční způsobilosti dopravce a prokažte tím svou způsobilost.

Každý, kdo na základě koncese provozuje vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu motorovými vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, autobusy, tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, s výjimkou speciálních vozidel, je povinen prokázat finanční způsobilost.
  • Finanční způsobilost je schopnost dopravce finančně zajistit zahájení a řádné provozování silniční dopravy
  • Při neprokázání finanční způsobilosti příslušnému dopravnímu úřadu hrozí odebrání koncese, licence
 
- Možnosti pojištění
  • Pojištění lze sjednat pro celou požadovanou částku, která je pro rok 2020 stanovena ve výši 231 660 Kč pro jedno vozidlo a 128 700 Kč pro každé další vozidlo
  • Nebo lze pojištění sjednat z hlediska potřebné částky