Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění podnikatelů a průmyslu

Pojistíme majetek i odpovědnost za újmu vzniklou jinému v souvislosti s vaší činností. Naše produkty jsou vhodné nejen pro malé a střední podnikatele, ale i pro velké nadnárodní společnosti.

-

Vlastnosti pojištění

mapa poboček
 
  • Pojištění hospodářských rizik
  • Univerzální produkt
  • Velmi široká pojistná ochrana
  • Individuální pojistná smlouva
 
 
Pojištění majetku se sjednává zejména pro následující pojistná nebezpečí:
 
+

Pojištění "All-Risk"

+

Živelní pojištění

+ Pojištění úniku kapaliny z technického zařízení
+ Pojištění pro případ odcizení
+ Pojištění skla
+ Pojištění pro případ poškození nebo zničení obsahu uloženého v chladícím zařízení
+ Pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky
+ Pojištění výstav a pojištění odpovědnosti za újmu
+ Pojištění cestovních kanceláří
+ Stavebně montážní pojištění
+ Pojištění různých finančních ztrát
+ Pojištění přerušení provozu živelní událostí a kontingentové pojištění přerušení provozu
+ Pojištění nákladu a zásilky
 

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro následující rizika:

 
+ Pojištění obecné odpovědnosti za újmu
+ Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem
+ Pojištění profesní odpovědnosti
+ Pojištění odpovědnosti silničního dopravce