Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění proti terorismu pro podnikatele a subjekty veřejné správy

S ohledem na současnou globální situaci dochází i v České republice k nárůstu bezpečnostních hrozeb a rizik. Terorismus nebo jiné násilné činy se mohou týkat i vaší činnosti nebo podnikání. ČPP nově klientům nabízí pojistné krytí pro případ poškození majetku a přerušení provozu následkem těchto násilných činů.

-

Vlastnosti pojištění

mapa poboček
 
Pojištění terorismu je dnes vhodné nejenom pro ústředí velkých korporací, výrobní závody, vládní či veřejné instituce, dopravní a telekomunikační infrastrukturu či dodavatele veřejných služeb, ale i pro všechny subjekty provozující např. hotely, stadiony, zábavní parky, restaurace, velkoobchodní nebo maloobchodní prodejny, sklady apod.
 
Nabízíme pojistnou ochranu proti následujícím rizikům:
 
-

Teroristický čin

  • Násilný čin spáchaný z důvodů politických, náboženských nebo ideologických
 
-

Sabotáž

  • Podvratný čin spáchaný z důvodů politických, náboženských nebo ideologických
 
-

Nepokoje (výtržnosti)

  • Násilné narušení veřejného pořádku skupinou lidí
 
-

Občanské nepokoje

  • Závažné násilné povstání většího počtu shromážděných lidí jednajících se stejným záměrem nebo úmyslem
 
- Stávka
  • Zastavení práce za účelem vymožení požadavků zaměstnanců nebo na protest proti určitému jednání nebo podmínce
 
-Úmyslné poškození
  • Poškození majetku s úmyslem způsobit škodu při narušování veřejného pořádku
 
Pojistné krytí lze sjednat podle individuálních potřeb:
  • Fyzická škoda na hmotném majetku způsobená pojištěnými riziky, včetně škody vzniklé nemožností pronajímat majetek
  • Ztráta hrubého zisku vzniklá přerušením provozu