Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění proti terorismu pro podnikatele a subjekty veřejné správy

S ohledem na současnou globální situaci dochází i v České republice k nárůstu bezpečnostních hrozeb a rizik. Terorismus nebo jiné násilné činy se mohou týkat i vaší činnosti nebo podnikání. ČPP nově klientům nabízí pojistné krytí pro případ poškození majetku a přerušení provozu následkem těchto násilných činů.

-

Vlastnosti pojištění

mapa poboček
 
Pojištění terorismu je dnes vhodné nejenom pro ústředí velkých korporací, výrobní závody, vládní či veřejné instituce, dopravní a telekomunikační infrastrukturu či dodavatele veřejných služeb, ale i pro všechny subjekty provozující např. hotely, stadiony, zábavní parky, restaurace, velkoobchodní nebo maloobchodní prodejny, sklady apod.
 
Nabízíme pojistnou ochranu proti následujícím rizikům:
 
+

Teroristický čin

+

Sabotáž

+

Nepokoje (výtržnosti)

+

Občanské nepokoje

+ Stávka
+Úmyslné poškození
Pojistné krytí lze sjednat podle individuálních potřeb:
  • Fyzická škoda na hmotném majetku způsobená pojištěnými riziky, včetně škody vzniklé nemožností pronajímat majetek
  • Ztráta hrubého zisku vzniklá přerušením provozu