Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění úpadku cestovní kanceláře

Povinné pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře provozujeme na základě licence, která nám byla udělena Ministerstvem financí ČR pod č.j. 321/78337/2000.

-

Vlastnosti pojištění

pojištěné cestovní kanceláře
 
 • Pojistíme velké i malé cestovní kanceláře
 • Poskytujeme záruku silného partnera a jistotu pro klienty cestovní kanceláře
 • Naše pojištění využívá více než 200 cestovních kanceláří
 
- Rozsah pojištění
 • Pojištění se vztahuje na zájezdy a spojené cestovní služby pořádané cestovní kanceláří, která v důsledku svého úpadku:
  1. Neposkytne repatriaci,
  2. Nevrátí zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu,
  3. Nevrátí rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části,
  4. Nevrátí veškeré platby, které od zákazníka obdržela, v případě, že mu zprostředkovala spojené cestovní služby.
 • Zájezd a spojené cestovní služby jsou definované zákonem č. 159/1999 Sb.
 
- Postup sjednání pojištění
 • Vyplňte dotazník
 • Přiložte nezbytné dokumenty, které jsou v dotazníku vyjmenovány, včetně účetních výkazů.
  Vzory účetních výkazů:
  Příloha 1a)
  Výkaz o majetku a závazcích pro osoby, které nevedou účetnictví v podvojných záznamech (účetnictví není vedeno, pouze daňová evidence)
  Příloha 1b)
  Informace z účetní závěrky, pro osoby vedoucí účetnictví
  Příloha 2
  Vývoj záloh a tržeb
 • Vyplněné a požadované materiály zašlete na e-mailovou adresu: pojisteni.upadkuck@cpp.cz
 
Po zaslání všech požadovaných podkladů obdržíte námi vyhotovenou kalkulaci. Pokud ji budete akceptovat, zašlete potvrzený tiskopis na mailovou adresu: pojisteni.upadkuck@cpp.cz.
 
Po odsouhlasení kalkulace Vám bude vystavena pojistná smlouva. Doklady o pojištění pro klienty a pojistka na příslušný rok Vám budou předány za předpokladu, že budete mít platnou koncesní listinu, uhrazeno pojistné a spoluúčast.
 
- Informace pro zájemce o pojištění
 
Jsme Vám k dispozici na níže uvedeném telefonním čísle nebo e-mailu každý den od 8:00 do 17:00 hod. Těšíme se také na případné osobní setkání.
 
- Informace pro pojištěné
 
Dotazníky na další pojistné období zasíláme nyní průběžně s dvouměsíčním předstihem. V případě dotazů jsme vám k dispozici na telefonním čísle 956 451 269.