Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění úpadku cestovní kanceláře

Povinné pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře provozujeme na základě licence, která nám byla udělena Ministerstvem financí ČR pod č.j. 321/78337/2000.

-

Vlastnosti pojištění

pojištěné cestovní kanceláře
 
 • Pojistíme na míru velké i malé cestovní kanceláře
 • Poskytujeme záruku silného partnera a jistotu pro klienty cestovní kanceláře
 • Naše pojištění využívá více než 200 cestovních kanceláří
 
- Rozsah pojištění
 • Pojištění se vztahuje na zájezdy pořádané cestovní kanceláří, která v důsledku svého úpadku:
  1. Neposkytne svému zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, je-li tato doprava součástí zájezdu,
  2. Nevrátí svému zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě, že se zájezd neuskutečnil,
  3. Nevrátí svému zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.
 • Zájezdem se dle zákona č. 159/1999 Sb. rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb (včetně služeb sestavených na základě individuálního požadavku klienta CK):
  1. Doprava,
  2. Ubytování,
  3. Jiné služby cestovního ruchu, které nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.
 
- Postup sjednání pojištění
 • V souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. v platném znění
 • Vyplňte dotazník
 • Přiložte nezbytné dokumenty, které jsou v dotazníku vyjmenovány, včetně účetních výkazů.
  Vzory účetních výkazů:
  Příloha 1a)
  Výkaz o majetku a závazcích pro osoby, které nevedou účetnictví v podvojných záznamech (účetnictví není vedeno, pouze daňová evidence)
  Příloha 1b)
  Informace z účetní závěrky, pro osoby vedoucí účetnictví
  Příloha 2
  Vývoj záloh a tržeb
 • Vyplněné a požadované materiály zašlete na e-mailovou adresu: pojisteni.upadkuck@cpp.cz
 
Nejdéle do 14 dnů po zaslání všech podkladů obdržíte námi vyhotovenou kalkulaci. Pokud ji budete akceptovat, zašlete potvrzený tiskopis na mailovou adresu: pojisteni.upadkuck@cpp.cz.
 
Po odsouhlasení kalkulace Vám bude nejdéle do 10 dnů vystavena pojistná smlouva. Doklady pro klienty, pojistka a certifikát na příslušný rok Vám budou předány za předpokladu, že budete mít platnou koncesní listinu, uhrazeno pojistné a spoluúčast.
 
- Informace pro zájemce o pojištění
 
Jsme Vám k dispozici na níže uvedeném telefonním čísle nebo e-mailu každý den od 8:00 do 17:00 hod. Těšíme se také na případné osobní setkání.
 
- Informace pro pojištěné
 
Dotazníky na další pojistné období zasíláme nyní průběžně s měsíčním předstihem. V případě dotazů jsme vám k dispozici na telefonním čísle 956 451 277.