Naše stránky používají cookies. Rozumím

Postup oznámení škodní události

Pojištění podnikatelů
- POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI
 • Učiňte veškerá možná opatření k tomu, aby nedošlo ke zvětšování rozsahu a následků škody
 • Bez souhlasu pojistitele neměňte stav věcí po škodě tak, aby pracovníci pojistitele mohli následně zdokumentovat příčinu a rozsah škody
 • Pokud to však z objektivních důvodů možné není (např. hygienických, zabraňování zvětšování škody při povodni, apod.) zadokumentujte příčinu a rozsah škody sám, např. pořízením fotodokumentace nebo přizváním nezávislé osoby - svědka (pokud možno pracovníka Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Obecního úřadu apod.)
 • U škodních událostí typu vyplavených prostorů prasklým potrubím není nutno očekávat provedení prohlídky obratem, několikadenní odstup prohlídky na místě vzniku události není z hlediska pojistitele ke škodě, protože s odstupem času se projeví poškození, která nejsou bezprostředně po vzniku události patrná, například degradace omítek, keramických nebo dřevěných obkladů apod.
 • Snažte se zabezpečit pojistiteli vůči jinému právo na náhradu škody (např. tím, že zjistíte u kterého pojistitele je škůdce pojištěn a číslo jeho pojistné smlouvy)
 • Nahlaste škodní událost
 
Upozorňujeme klienty, že hlášení a podklady pro řešení škod nelze zasílat prostřednictvím datové schránky.
 
- HLÁŠENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI mapa poboček
 • Připravte si potřebné údaje k nahlášení škodní události (např. nabývací doklady, smlouvy, faktury)
 • Škodní událost nahlaste:
  • na klientské lince +420 957 444 555
  • prostřednictvím online formuláře
  • osobně na kterékoliv naší pobočce či regionálním ředitelství
  • na listinném oznámení škodní události (odešlete na kontaktní adresu)
 • Klientská linka slouží také pro:
  • získání informací, jak postupovat v případě škodní události
  • hlášení škodní události
  • získání informací k již zaregistrovaným událostem
 • Pokud je to nutné, oznamte škodní událost též dalším příslušným orgánům (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Hygienická služba, apod.)
 
+ KONTAKT PRO ZASÍLÁNÍ PODKLADŮ
+ FORMULÁŘE OZNÁMENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI