Naše stránky používají cookies. Rozumím

Vyřizování stížností a řešení sporů

 
Stížnost na pojistitele či zprostředkovatele lze uplatnit písemně (poštou nebo e-mailem), telefonicky anebo osobně na kterémkoli obchodním místě pojišťovny. Není-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba spokojena se stanoviskem pojistitele ke stížnosti, může stížnost postoupit České národní bance (cnb.cz).
Spory s pojistitelem lze řešit soudně nebo mimosoudně. V případě soudního řešení sporu lze návrh na rozhodnutí sporu uplatnit u příslušného soudu. Návrh na mimosoudní řešení sporu může spotřebitel podat v případě neživotního pojištění České obchodní inspekci (coi.cz) nebo Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven (ombudsmancap.cz), v případě životního pojištění finančnímu arbitrovi (finarbitr.cz).
V případě smluv uzavřených online je možné využít také platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která je dostupná na stránkách ec.europa.eu/consumers/odr/.