Naše stránky používají cookies. Rozumím

Domovský autosalon ČPP II

Vyberte si svůj autosalon a získejte ještě lepší pojištění. Pojistěte své vozidlo u jednoho z našich smluvních partnerů a dosáhněte na mnoho výhod při sjednání smlouvy. Zároveň získáte místo, kde se o váš vůz postarají nejlépe. Produkt lze sjednat pro nová i ojetá vozidla.

+

IPID - Informační dokument o pojistném produktu

Vyberte si ze dvou variant pojištění:
 
 • Ideální kombinace rizik, která vám zajistí maximální jistotu i v případě nehody.
 • Odtah vozidla do domovského autosalonu
 • Oprava poškozeného vozidla zdarma bez odečtení spoluúčasti
 • Nadstandardní asistenční služby
 
- Povinné ručení
 
Volitelný typ pojistného krytí
 
speciálpov superpov
Spolehlivá a optimální ochrana v ČR i Evropě Pojištění pro ty, kteří vědí, co chtějí
Úrazové pojištění řidiče automobilu ZDARMA Úrazové pojištění posádky automobilu do 5 sedadel ZDARMA
Limity pro újmy na zdraví a škody na majetku50 mil. Kč/50 mil. Kč Limity pro újmy na zdraví a škody na majetku111 mil. Kč/111 mil. Kč
Územní platnost EVROPA Územní platnost EVROPA
Asistence SPECIÁL v ČR i Evropě Asistence SUPER v ČR i Evropě
Pojištění přívěsného vozíku do 750 kg ZDARMA Pojištění přívěsného vozíku do 750 kg ZDARMA
  Doplňkové pojištění SERVIS PRO
  Náhradní vozidlo ZDARMAv případě havárie, živlu, vandalismu nebo odcizení do limitu 3 000 Kč
  První pojistná událost bez vlivu na bonus v ČPP
- Havarijní pojištění
 
Produkt IDEÁLHAV s krytím rizik:
 • havárie
 • odcizení
 • vandalismus
 • živelní událost
 
Volitelná výše spoluúčasti 5 % nebo 10 %
V případě havárie, kdy dojde k částečné škodě na vozidle, platí:
Pokud je vozidlo opravováno v domovském autosalonu,  ČPP za vás uhradí
 • Při zvolené variantě spoluúčasti 5 % a škodě vyšší než 30 000 Kč celou škodu a to i se spoluúčastí – opravu vozu budete mít zdarma
 • Při zvolené variantě spoluúčasti 10 % a škodě vyšší než 30 000 Kč celou škodu a polovinu spoluúčasti (5 %) – opravu vozu budete mít za poloviční cenu
 
V případě havárie, kdy dojde k totální škodě na vozidle, platí:
 • Pokud bylo vozidlo pojištěno produktem Domovský autosalon ČPP II, může pojistník od ČPP požadovat proplacení spoluúčasti až do výše 15 000 Kč, podmínkou je zakoupení nového či ojetého vozidlo ve svém domovském autosalonu a následně pojištění produktem Domovský autosalon ČPP II
 
- Pojištění Asistence CAR MAXI
 • Zapůjčení a přistavení náhradního vozidla v ČR i v zahraničí až na 8 dní v případech, kdy vozidlo bude nepojízdné z důvodu havárie, poruchy, defektu nebo vandalismu a neopravitelné do 4 hodin od nahlášení této skutečnosti na Global Asistance
  • Úschova nepojízdného vozidla až na 5 dní
  • Vyzvednutí opravovaného vozidla v zahraničí v limitu do 10 000 Kč
 • Zapůjčení a přistavení náhradního vozidla v případě odcizení až na 5 dní
 • Možnost volby autoservisu, kam bude vozidlo odtaženo v rámci ČR na zjištění závady (do vzdálenosti 200 km)
 • Úhrada nebo oprava poškozené pneumatiky (v případě nutnosti úhrada i druhé pneumatiky) do limitu 4 000 Kč za jednu pneumatiku
 • Asistenční služby platí také k obytnému přívěsu do 2,5 t a k přívěsnému vozíku do 1 t
 • Dovoz vozidla nalezeného po krádeži
 
- Volitelně
 
Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla
 • Pojistěte se pro případ, kdy vaše vozidlo nebudete mít k dispozici v důsledku nehody
 • Sami si zvolte výši limitu bez časového omezení
 
Pojištění skel
 • Pojištění čelního a všech výhledových obvodových skel automobilu
 • Volitelné limity od 2 000 Kč do 120 000 Kč
 • V domovském autosalonu plnění bez spoluúčasti
 
Servis PRO
 • Věděli jste, že když do vás někdo nabourá, viníkova pojišťovna vám může zaplatit jen část škody? Jelikož pojišťovna zohledňuje opotřebení vašeho vozu, může vzniknout značný rozdíl mezi vyplaceným pojistným plněním a skutečnou škodou - v tomto případě vzniklý rozdíl ČPP doplatí!
 • Dále za vás vyřídíme majetkovou škodu v pojišťovně viníka
 • Zajistíme odtah do domovského autosalonu
 • Poskytneme náhradní vůz po celou dobu opravy
 
Úrazové pojištění osob ve vozidle
 • U vozidel do 9 míst lze sjednat pojištění
  • Pro řidiče
  • Pro řidiče vozidla a jeho spolujezdce
  • Pro celou posádku vozu
 • U vozidel nad 9 míst lze sjednat pojištění
  • Pro celou posádku vozu
 • Základní limity pojistných částek (můžete zvolit až čtyřnásobek):
Úmrtí způsobené úrazem 100 000 Kč 
Trvalé následky úrazu 150 000 Kč 
Denní odškodné za dobu léčení 100 Kč 
Denní odškodné za pobyt v nemocnici 100 Kč 
Pojištění Asistence PLUS
 • Navýšené limity pro opravu na místě, vyproštění a odtah vozidla přímo do domovského autosalonu v případě nehody či poruchy
 • Rozšířené služby o ubytování v nouzi, úhradu nákladů na cestu zpět, úschovu nepojízdného vozidla, otevření vozidla a výměnu zámku při ztrátě klíčů, pomoc operátora v tlumočení
 • Asistenční limity plnění se sčítají
 
Pojištění GAP
 • Pojištění GAP kryje po dobu tří let rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla (=pojistnou částkou) v době sjednání pojistné smlouvy a obvyklou cenou vozidla v době vzniku pojistné události
 • Vhodné pojištění obzvláště pro nová vozidla
 
 
 • Ochrana před riziky spojenými s vaší odpovědností při zavinění dopravní nehody a jistota v případě, že váš vůz bude poškozen při dopravní nehodě řidičem jiného vozidla.
 
- Povinné ručení
 
Volitelný typ pojistného krytí
 
speciálpov superpov
Spolehlivá a optimální ochrana v ČR i Evropě Pojištění pro ty, kteří vědí, co chtějí
Úrazové pojištění řidiče automobilu ZDARMA Úrazové pojištění posádky automobilu do 5 sedadel ZDARMA
Limity pro újmy na zdraví a škody na majetku50 mil. Kč/50 mil. Kč Limity pro újmy na zdraví a škody na majetku111 mil. Kč/111 mil. Kč
Územní platnost EVROPA Územní platnost EVROPA
Asistence SPECIÁL v ČR i Evropě Asistence SUPER v ČR i Evropě
Pojištění přívěsného vozíku do 750 kg ZDARMA Pojištění přívěsného vozíku do 750 kg ZDARMA
  Doplňkové pojištění SERVIS PRO
  Náhradní vozidlo ZDARMAv případě havárie, živlu, vandalismu nebo odcizení do limitu 3 000 Kč
  První pojistná událost bez vlivu na bonus v ČPP
- Pojištění Servis PRO
 
V případě dopravní nehody zaviněné řidičem jiného vozidla garantujeme
 • Vyřízení majetkové škody v pojišťovně viníka
 • Náhradní vozidlo po celou dobu opravy
 • Úhradu škody v plné výši bez ohledu na stáří vozidla
 • Odtah do domovského autosalonu
 
- Pojištění Asistence CAR MAXI
 • Zapůjčení a přistavení náhradního vozidla v ČR i v zahraničí až na 8 dní v případech, kdy vozidlo bude nepojízdné z důvodu havárie, poruchy, defektu nebo vandalismu a neopravitelné do 4 hodin od nahlášení této skutečnosti na Global Asistance
  • Úschova nepojízdného vozidla až na 5 dní
  • Vyzvednutí opravovaného vozidla v zahraničí v limitu do 10 000 Kč
 • Zapůjčení a přistavení náhradního vozidla v případě odcizení až na 5 dní
 • Možnost volby autoservisu, kam bude vozidlo odtaženo v rámci ČR na zjištění závady (do vzdálenosti 200 km)
 • Úhrada nebo oprava poškozené pneumatiky (v případě nutnosti úhrada i druhé pneumatiky) do limitu 4 000 Kč za jednu pneumatiku
 • Asistenční služby platí také k obytnému přívěsu do 2,5 t a k přívěsnému vozíku do 1 t
 • Dovoz vozidla nalezeného po krádeži
 
- Volitelně
 
Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla
 • Pojistěte se pro případ, kdy vaše vozidlo nebudetemít k dispozici v důsledku nehody
 • Sami si zvolte výši limitu bez časového omezení
 
Pojištění skel
 • Pojištění čelního a všech výhledových obvodových skel automobilu
 • Volitelné limity od 2 000 Kč do 120 000 Kč
 • V domovském autosalonu plnění bez spoluúčasti
 
Pojištění přírodních rizik (PPR)
 • Ochrání vás současně proti těmto rizikům
  • Přímý střet se zvířetem
  • Živelní událost
  • Poškození plastových částí v prostoru motoru vozidla zvířetem
 • Vybrat si můžete ze 4 limitů  plnění od 25 000 Kč do 100 000 Kč
 • Při opravě v domovském autosalonu neplatíte spoluúčast
 
Pojištění přírodních rizik MINI
 • Dvě varianty krytí rizik
  • Přímý střet se zvířetem
  • Poškození plastových částí v prostoru motoru vozidla zvířetem + živelní událost
 • Při opravě v domovském autosalonu neplatíte spoluúčast
 
Pojištění odcizení celého vozidla
 • Výběr z 6 limitů od 25 000 Kč do 200 000 Kč
 • Územní platnost nejen v ČR, ale také do 30 km vzdušnou čarou od hranic
 
Pojištění MINIHAV
 • Výhodná ochrana vozidla spojením pojištění přírodních rizik (PPR) a odcizení celého vozidla
 • V případě opravy v domovském autosalonu neplatíte spoluúčast
 
Pojištění Asistence PLUS
 • Navýšené limity pro opravu na místě, vyproštění a odtah vozidla přímo do domovského autosalonu v případě nehody či poruchy
 • Rozšířené služby o ubytování v nouzi, úhradu nákladů na cestu zpět, úschovu nepojízdného vozidla, otevření vozidla a výměnu zámku při ztrátě klíčů, pomoc operátora v tlumočení
 • Asistenční limity plnění se sčítají