Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění bytových domů BYTEX

Pojištění bytových domů poskytuje pojistnou ochranu domu nejen proti živelným nebezpečím, ale také proti mnoha dalším rizikům. Díky chytré struktuře pojištění nemusíte platit pojistné za pojistná rizika, která váš bytový dům reálně neohrožují.

-

Co vám pojistíme?

 
Pojištění bytových domů se vztahuje na:
 
 • bytové domy včetně jejich součástí a příslušenství, u kterých nejméně jedna polovina plochy slouží trvale k obytným účelům
 • budovy, drobné a vedlejší stavby nacházející se na stejné parcele, na které je umístěn pojištěný bytový dům a které se užívají společně s bytovým domem
 • bytové domy ve výstavbě či rekonstrukci, vč. stavebních součástí a příslušenství
 • dočasné stavby, včetně součástí a příslušenství
 • zařízení staveniště
 • stavební materiál a výrobky sloužící k opravám, výstavbě, rekonstrukci či údržbě pojištěného bytového domu
 • elektromotory a elektronická zařízení zabudované do pojištěného bytového domu a sloužící jeho provozu
 • zařízení kanceláří bytového družstva či společenství vlastníků
 
-

Varianty rozsahu pojištění

 
Nabízíme dvě varianty rozsahu pojištění s ohledem na šíři pojištěných rizik. Díky možnosti připojištění dalších rizik pojištění snadno přizpůsobíte vlastním potřebám.
 
Rizika Základní varianta Rozšířená varianta
Požár ano ano
Výbuch ano ano
Přímý úder blesku ano ano
Pád letadla ano ano
Vichřice ano ano
Krupobití ano ano
Aerodynamický třesk - ano
Kouř - ano
Mráz na vodovodním a topném systému - ano
Náraz vozidla - ano
Pád stromů, stožárů - ano
Sesuv nebo zřícení sněhových lavin - ano
Sesuv půdy - ano
Tíha sněhu a námrazy - ano
Únik kapaliny z technického zařízení - ano
Zemětřesení - ano
Zatečení atmosférických srážek - ano
Zpětné vystoupení vody z odpodního potrubí - ano
Poškození nebo zničení elektromotorů a elektronických zařízení - ano
Poškození nebo zničení skel z jiných příčin (zasklení vnějších stavebních otvorů a lodžií) - ano
Poškození nebo zničení zateplené fasády hmyzem, ptactvem nebo hlodavci - ano
Povodeň, záplava lze připojistit lze připojistit
Odcizení věcí krádeží nebo loupeží lze připojistit lze připojistit
Úmyslné poškození/zničení/vandalismus (graffiti) lze připojistit lze připojistit
Náhrada ztráty vody lze připojistit lze připojistit
Prostředky protipožární ochrany lze připojistit lze připojistit
Strojní pojištění výtahů lze připojistit lze připojistit
 
-

Asistenční služba

 
S pojištěním bytového domu získáte možnost zdarma využít asistenční službu, která Vám poskytne v případě potřeby pomoc – například se zprostředkováním služeb elektrikářů, zámečníků a dalších profesí.
 
-

VÝHODY POJIŠTĚNÍ

 
 • Pojišťujeme v nových cenách - tedy v cenách, za které lze poškozenou věc znovu pořídit
 • Princip stavebnice – sestavíme pojištění na míru potřebám klienta
 • Máte na výběr ze spoluúčastí –1 000 Kč, 5 000 Kč a 10 000 Kč. Tato volba výrazně ovlivňuje výši pojistného, ale také výši částky, kterou se v případě pojistné události spolupodílíte
 • Na jedné smlouvě máte možnost uzavřít více pojištění
 
-

SLEVY

 
 • Bonus za bezeškodní průběh až 30 %
 • Sleva za věrnost ČPP až 20 %
 • Sleva za spoluúčast až 15 %
 • Sleva za propojištěnost až 10 %