Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění bytových domů BYTEX+

Pojištění bytových domů poskytuje pojistnou ochranu domu nejen proti živelným nebezpečím, ale také proti mnoha dalším rizikům.
Pojištěním BYTEX+ získáte nejen komplexní ochranu vašeho majetku, ale také úlevu od starostí s vaší odpovědností.

-

Co vám pojistíme?

 

✔ bytové domy včetně jejich součástí a příslušenství,
u kterých nejméně jedna polovina plochy
slouží trvale k obytným účelům

✔ stavební materiál a výrobky sloužící k opravám,
výstavbě, rekonstrukci či údržbě pojištěného bytového domu

✔ budovy, drobné a vedlejší stavby nacházející se na stejné parcele,
na které je umístěn pojištěný bytový dům
a které se užívají společně s bytovým domem

✔ elektromotory a elektronická zařízení zabudovaná
do pojištěného bytového domu
a sloužící jeho provozu včetně výtahů

✔ bytové domy ve výstavbě či rekonstrukci,
vč. stavebních součástí a příslušenství

✔ náhradu ztráty vody

✔ dočasné stavby, včetně součástí a příslušenství

✔ ušlý nájem

✔ zařízení staveniště

✔ náhradní ubytování

✔ zařízení kanceláří bytového družstva či společenství vlastníků

✔ odpovědnost plynoucí z držby bytového domu

✔ zahradní architekturu

✔ odpovědnost člena statutárního orgánu při výkonu funkce

 
-

Varianty pojištění majetku

 
Unikátní balíčková koncepce produktu BYTEX+ vám za všech okolností zajistí maximální rozsah pojistné ochrany.
Volitelné rozsahy pojištění Mini, Opti a Maxi nabízí totožný rozsah pojistných nebezpečí, vy volíte pouze výše jednotlivých limitů.
Každý z balíčků pojištění můžete volitelně rozšířit o pojištění povodně a záplavy.
Máte na výběr ze spoluúčastí 2 000 Kč, 5 000 Kč nebo 8 000 Kč - volba výše spoluúčasti ovlivňuje výši pojistného a výši poskytnutého pojistného plnění.
 
+ Volitelné rozsahy pojištění BYTEX+
-

Varianty pojištění odpovědnosti

 
K pojištění majetku doporučujeme sjednat si také pojištění odpovědnosti, které vám pomůže v případech, ve kterých způsobíte jinému újmu, a to v různých situacích. Typicky se jedná o pád a zranění na neudržovaném chodníku, spadnutí rampouchu ze střechy na kolemjdoucího a další.

Pojištění odpovědnosti z držby bytového domu

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného uhradit poškozenému újmu v souvislosti:
 • se správou a provozem společných částí bytového domu a nebytových prostor (společenství vlastníků)
 • s vlastnictvím, správou a provozem bytového domu a nebytových prostor (bytové družstvo)
 • s vlastnictvím a provozem bytového domu a nebytových prostor (fyzická osoba vlastnící bytový dům)
 • s prováděním běžné údržby či stavebních a demoličních prací na společných částech bytového domu, pokud jsou tyto činnosti prováděny svépomocí (Společenství vlastníků, bytové družstvo a fyzická osoba vlastnící bytový dům)

Pojištění odpovědnosti člena statutárního orgánu

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního orgánu společenství vlastníků nebo bytového družstva.
-

Asistenční služba

 
S pojištěním bytového domu získáte možnost zdarma využít asistenční službu, která Vám poskytne v případě potřeby pomoc – například se zprostředkováním služeb elektrikářů, zámečníků a dalších profesí.
Asistence si můžete rozšířit o další služby jako právní a IT konzultace. Volbou rozšířené varianty navíc získáte jistotu vyšší úhrady v rámci jedné asistované události.
 
Rozsah poskytování asistenčních služeb Bytová asistence Bytová asistence
plus
Vznik nouzové situace
(zprostředkování služby a vyslání technika)
Zdarma Zdarma
Příjezd a odjezd technika na/z místa pojištění Zdarma Zdarma
Časově neomezená práce technika spojená
s odstraňováním poruchy
Zdarma Zdarma
Úhrada použitého materiálu Zdarma Zdarma
Uvedení bytového domu do původního stavu
po zásahu řemeslníka
Zdarma Zdarma
Likvidace včelích rojů, vosích a sršních hnízd Pouze zprostředkování služby Zdarma
Deratizace Pouze zprostředkování služby Pouze zprostředkování služby
IT konzultace Služba není poskytována Zdarma
Právní asistence Služba není poskytována Zdarma
Počet asistovaných událostí v jednom pojistném roce 7 7
Náklady na jednu asistovanou událost 7 000 Kč 10 000 Kč
-

VÝHODY POJIŠTĚNÍ A SLEVY

 
 • pojišťujeme v nových cenách - tedy v cenách, za které lze poškozenou věc znovu pořídit
 • pojistíme ušlý nájem z pronájmu bytových či nebytových prostor
 • všechny volitelné varianty pojistného krytí (MINI, OPTI, MAXI) nabízí stejně široký rozsah pojistných nebezpečí
 • na jedné smlouvě máte možnost pojistit majetek i odpovědnost
 • vstupní bonus ve výši 30 %
 • za roční platbu sleva 4 %
 • sleva za spoluúčast až 10 %