Naše stránky používají cookies. Rozumím

Investiční životní pojištění EVOLUCE PLUS

Život je báječný, ale občas nás dokáže zaskočit. V takových chvílích je dobré mít na své straně kvalitní životní pojištění, které výrazně zmírní negativní dopady vzniklé situace. Přesně takové je Investiční životní pojištění Evoluce PLUS, které Vám umožní pokrýt rizika celé rodiny jednou jedinou smlouvou. Navíc ho kdykoli můžete přizpůsobit svým potřebám.

- Popis produktu
 
Investiční životní pojištění EVOLUCE PLUS nabízí volbu rozsahu pojištění ze široké škály pojistitelných rizik a určení únosné výše pojistného s ohledem na Vaše aktuální finanční možnosti.
Pojistit lze jednu osobu jako hlavní v plném rozsahu nabízených rizik, připojistit druhou dospělou osobu prakticky na shodná rizika a dále připojistit děti - automaticky zahrnout v rámci úrazového připojištění prvního pojištěného všechny děti, jejichž definovaný vztah k prvnímu pojištěnému vznikne v době platnosti pojistné smlouvy, nebo pojistit individuálně dokonce až pět dětí na další vybraná rizika.
V oblasti investování nabízí pojištění alokaci pojistného buď do Portfolia životního cyklu nebo umožnuje individuální alokaci do jednotlivých investičních titulů z nabídky pojistitele (včetně Garantovaného fondu).
Produkt samozřejmě umožňuje v průběhu pojištění reagovat na pohyby cen jednotlivých instrumentů na finančních trzích a operativně měnit výši a umístění placeného pojistného. Tato možnost velkou měrou rozhoduje o míře zhodnocení tj. o částce pojistného plnění při dožití resp. smrti.
Pojistné za sjednaná riziková pojištění a veškeré správní náklady jsou z Vašeho účtu strhávány formou poplatků. Přehled poplatků je dostupný na všech obchodních místech pojistitele a na webových stránkách pojistitele.
 
+ VÝHODY POJIŠTĚNÍ
+ Investování