Naše stránky používají cookies. Rozumím

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS nabízí exkluzivně společnost Partners Financial Services. Unikátní životní pojištění se přizpůsobí všem životním situacím a je určeno pro celou rodinu. Je dobré, když se máte v těžké životní situaci o koho opřít.

- Popis produktu
 
Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS nabízí možnost volby rozsahu pojištění ze široké škály pojistitelných rizik a určení výše dle vašich finančních možností.
Pojistit lze jednu osobu jako hlavní v plném rozsahu nabízených rizik, připojistit druhou dospělou osobu prakticky na shodná rizika a dále připojistit děti - automaticky zahrnout v rámci úrazového připojištění prvního pojištěného všechny děti s definovaným vztahem k prvnímu pojištěnému v době platnosti pojistné smlouvy, nebo pojistit individuálně až pět nezávislých dětí na další vybraná rizika.
V oblasti investování nabízí pojištění alokaci pojistného buď do pevně nastavených strategií nebo umožňuje individuální alokaci do jednotlivých investičních titulů z nabídky pojistitele (včetně Garantovaného fondu, který zaručuje shodné zhodnocení jako u rezervy produktu kapitálového typu).
Produkt umožňuje v průběhu pojištění reagovat na pohyby cen jednotlivých instrumentů na finančních trzích a operativně měnit výši a umístění placeného pojistného. Tato možnost velkou měrou rozhoduje o míře zhodnocení tj. o částce pojistného plnění při dožití resp. smrti.
Pojistné za sjednaná riziková pojištění a veškeré správní náklady jsou z vašeho účtu strhávány formou poplatků. Přehled poplatků je dostupný na všech obchodních místech pojistitele a na webových stránkách pojistitele.
 
+ VÝHODY POJIŠTĚNÍ
+ Investování